Sections

WincentyWiki:Kalendarz Liturgiczny 2009-2010 - II Tydzień Zwykły

ORDO-2010.jpg

II Tydzień Zwykły

LITURGIA GODZIN - Tom III; LEKCJONARZ MSZALNY - Tom II


Niedziela 17.01.2009

Druga Niedziela Zwykła

 • Liturgia Godzin: Psałterz: niedziela, tydzień II;
 • Msza św.: Gloria, Credo, Prefacja na niedziele w ciągu roku
Szaty liturgiczne: zielone
Czytania: Czyt I: Iz 62, 1-5; Resp: Ps 95,1-2a.2b-3.7-8a.9-10a+c; Czyt II 1 Kor 12, 4-11; Ew J 2, 1-12
 • Uwagi:
 • Msze św. za zmarłych, z wyjątkiem wotywnych, zabronione
 • wspomnienie obowiązkowe św. Antoniego, pustelnika z racji niedzieli pomija się
 • Dzień Dialogu Chrześcijańsko-Żydowskiego
 • Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy (obchodzony w drugę niedzielę po Objawieniu Pańskim)


Poniedziałek 18.01.2009

 • Liturgia Godzin: dzień powszedni, okres zwykły, psałterz - tydzień II,
 • Msza św. ad libitum
Szaty liturgiczne: zielone
Czytania: Czyt I: 1Sm 15,16-23; Resp: Ps 50,8-9.16bc-17.21; Ew Mk 2,18-22;
 • Uwagi:
 • W archidiecezji warmińskiej: Wspomnienie dowolne bł. Reginy Protmann, dziewicy
 • Rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Kończy się on świętem Nawrócenia św. Pawła Apostoła (25 stycznia).
Wtorek 19.01.2009

św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa - wspomnienie obowiązkowe

 • Liturgia Godzin: wtorek, psałterz - tydzień II lub: W Godzinie czytań – czytania z poniedziałku II tygodnia; hymn i II czytanie w Godzinie Czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni i Nieszporach z tekstów wspólnych o pasterzach (biskupach).
 • Msza św.: wspomnienie
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: 1 Sm 16,1-13; Resp: Ps 89,20.21-22.27-28; Ew Mk 2,23-28;
 • Uwagi:
 • W archidiecezji krakowskiej i przemyskiej: św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa
 • W dziecezji rzeszowskiej: uroczystość św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa - głównego patrona diecezjiŚroda 20.01.2009

św. Fabiana, papieża i męczennika - wspomnienie dowolne; lub
św. Sebastiana, męczennika - wspomnienie dowolne

 • Liturgia Godzin: dzień powszedni, psałterz - środa, II tydzień; albo wspomnienie św. Fabiana, papieża i męczennika: Wszystko jw. w dzień powszedni, jedynie własne: II czytanie w Godzinie czytań i modlitwa . Hymn w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni i Nieszporach z tekstów wspólnych o jednym męczenniku albo o pasterzach (papieżach) albo: wspomnienie św. Sebastiana, męczennika'. Własne: II czytanie w Godzinie czytań i modlitwa ; hymn w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni i Nieszporach z tekstów wspólnych o jednym męczenniku.
 • Msza św.: ad libitum lub jedno ze wspomnień
Szaty liturgiczne: zielone lub czerwone (wspomnienie)
Czytania: Czyt I: 1 Sm 17,32-33.37.40-51; Resp: Ps 144,1bc.2ab.9-10; Ew Mk 3,1-6
 • Uwagi:

Czwartek 21.01.2009

św. Agnieszki, dziewiczy i męczennicy - wspomnienie obowiązkowe

 • Liturgia Godzin: psałterz - czwartek, II tydzień; W Godzinie czytań – II czytanie własne; pozostałe teksty wspólne o męczennikach
 • Msza św.: wspomnienie
Szaty liturgiczne: czerwone
Czytania: Czyt I:1 Sm 18,6-9;19,1-7; Resp: Ps 56,2-3.9-10.12-13; Ew: Mk 3,7-12
 • Uwagi:
 • Dzień Babci

Piątek 22.01.2009

św. Wincentego, diakona, męczennika - wspomnienie dowolne; lub
Św. Wincentego Pallottiego, prezbitera - wspomnienie dowolne

 • Liturgia Godzin: psałterz - piątek, II Tydzień; albo Wspomnienie św. Wincentego- w godzinie czytań własne II czytanie.oraz modlitwa w Godzinie czytań, Jutrzni i Nieszporach; hymn w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni i Nieszporach z tekstów wspólnych o jednym męczenniku; albo: wspomnienie św. Wincentego Pallottiego; hymn i II czytanie w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni i Nieszporach z tekstów wspólnych o pasterzach.
 • Msza św.: ad libitum lub jedno ze wspomnień
Szaty liturgiczne: zielone lub czerwone (wspomnienie)
Czytania: Czyt I: 1 Sm 24,3-21; Resp: Ps 57,2.3-4.6+11; Ew: Mk 3,13-19;
 • Uwagi:

Sobota 23.01.2009

Bł. Wincentego Lewoniuka i Towarzyszy, męczenników z Pratulina - wspomnienie dowolne lub
Najświętszej Maryi Panny w sobotę - wspomnienie dowolne

 • Liturgia Godzin: Psałterz - sobota, tydzien II; Nieszpory - I Nieszpory II Niedzieli w ciągu roku
 • Msza św.: dzień powszedni albo wspomnienie
Szaty liturgiczne: zielone lub jedno ze wspomnień; czerwone (bł Wincentego) lub białe (NMP)
Czytania: Czyt I: 2 Sm 1,1-4.11-12.19.23-27; Resp: Ps 80,2-3.5-6.7-8; Ew: Mk 3,20-21
 • Uwagi:
 • w diecezji siedleckiej i drohiczyńskiej - Bł. Wincentego Lewoniuka i Towarzyszy, męczenników z Pratulina - wspomnienie obowiązkowe

poprzedni tydzień powrót do Kalendarza Liturgicznego Rodziny Wincentyńskiej następny tydzień