Sections

WincentyWiki:Kalendarz Liturgiczny - VI Tydzień Wielkanocy

ORDO 240.jpg

V Tydzień Wielkanocy

LITURGIA GODZIN - Tom II

Niedziela 17.05.2009

VI Niedziela Wielkanocna

 • Liturgia Godzin: Psałterz: niedziela tydzień II;
Szaty liturgiczne: białe
 • Msza św. w dzień: Gloria, Credo, Prefacja wielkanocna
Czytania: Czyt I: Dz 10,25-26.34-35.44-48; Resp: Ps 98,1.2-3ab.3cd-4; Czyt II: 1 J 4,7-10; Ew: J 15,9-17;
 • Uwagi:
 • Dni Modlitw o Urodzaje
 • Ze względu na to, że w następną, VII Niedzielę Wielkanocną obchodzi się uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, można dzisiaj odczytać II Czytanie i Ewangelię z VII Niedzieli Wielkanocnej.
 • inne nabożeństwa, w tym wotywne, zabronione

Poniedziałek 18.05.2009

św. Jana I, papieża, męczennika - wspomienie dowolne

 • Liturgia Godzin: Psałterz: poniedziałek tydzień II; albo wspomnienie św. Jana I, papieża i męczennika: własne II czytanie w Godzinie czytań i modlitwy w Godzinie czytań, Jutrzni i Nieszporach. Hymn w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni i Nieszporach z tekstów wspólnych o jednym męczenniku w okresie wielkanocnym albo o pasterzach (papieżach).
 • Msza św. dzień powszedni lub wspomnienie, prefacja wielkanocna
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Dz 16,11-15; Resp: Ps 149,1-2.3-4.5-6a i 9b; Ew J 15,26-16, 4a;
 • Uwagi:
 • Dni Modlitw o Urodzaje
 • W kościele katedralnym w Elblągu: uroczystość rocznicy poświęcenia kościoła katedralnego w ElbląguWtorek 19.05.2009

 • Liturgia Godzin: Psałterz: wtorek tydzień II;
 • Msza św. dzień powszedni, prefacja wielkanocna,
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Dz 16,22-34; Resp: Ps 138,1-2a.2bc-3.7c-8; Ew J 16,5-11;
 • Uwagi:
 • Dni Modlitw o Urodzaje

Środa 20.05.2009

św. Bernardyna ze Sieny, kapłana - wspomnienie dowolne

 • Liturgia Godzin: Psałterz: środa tydzień II; albo Wspomnienie św. Bernardyna ze Sieny, kapłana: własne II czytanie w Godzinie czytań oraz modlitwa w Godzinie czytań, Jutrzni i Nieszporach. Hymn w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni i Nieszporach z tekstów wspólnych o pasterzach (kapłanach)albo o zakonnikach.
 • Msza św. dzień powszedni lub wspomnienie, prefacja wielkanocna
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Dz 17,15.22-18,1; Resp: Ps 148,1-2.11-12.13-14a; Ew: J 16,12-15;
 • Uwagi:
 • Dni Modlitw o UrodzajeCzwartek 21.05.2009

Śśw. Krzysztofa Magellanesa, kapłana i towaryszy, męczenników - wspomnienie dowolne

 • Liturgia Godzin: Psałterz: czwartek II tydzień; albo wspomnienie Świętych Męczenników Krzysztofa Magallanesa, kapłana i towarzyszy: W Godzinie czytań i Jutrzni hymn i II czytanie w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni z tekstów o wielu męczennikach.
 • Msza św. dzień powszedni lub wspomnienie, pref. wielkanocna
Szaty liturgiczne: czerwone
Czytania: Czyt I: Dz 18,1-8; Resp: Ps 98,12-3ab.3cd-4; Ew: J 16,16-20;
 • Uwagi:
 • Decyzją Kongregacji do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów od 2004 roku w Polsce uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego przeniesiono na VII Niedzielę Wielkanocną.
 • W archidiecezji krakowskiej: Wspomnienie dowolne św. Jana Nepomucena, prezbitera i męczennika
 • W metropolii górnośląskiej i diecezji bielsko-żywieckiej: Wspomnienie obowiązkowe św. Jana Nepomucena, prezbitera i męczennika

Piątek 22.05.2009

św. Rity z Cascia, zakonnicy - wspomnienie dowolne

 • Liturgia Godzin: Psałterz: piątek tydzień II; albo Wspomnienie św. Rity z Cascia, zakonnicy: Hymn i II czytanie w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni i Nieszporach z tekstów wspólnych o zakonnikach lub o świętych kobietach.
 • Msza św. dzień powszedni, prefacja wielkanocna
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Dz 18,9-18; Resp: Ps 47,2-3.4-5.6-7; Ew: J 16,20-23a;
 • Uwagi:
 • Rozpoczęcie Nowenny do Ducha Świętego
 • W archidiecezji katowickiej: Wspomnienie dowolne świętych męczenników Krzysztofa Magallanesa, prezbitera, i Towarzyszy

Sobota 23.05.2009

św. Joanny Antydy Thouret, dziewicy, założycielki Instytutu Sióstr Miłosierdzia - wspomnienie

 • Liturgia Godzin: Psałterz: sobota II tydzień; W Godzinie czytań werset, czytania i responsoria bierze się z VII Niedzieli Wielkanocnej niedzieli; albo wspomnienie św. Joanny Antydy Thouret, dziewicy: teksty wspólne o dziewicach lub o świętych, którzy pełnili dziełą miłosierdzia; Nieszpory: I Nieszpory z uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego.
MODLITWA: Zapal w nas, Panie, ten sam ogieńTwojej miłości, jaki płonął w sercu świętej Joanny Antydy, i spraw, aby nasze pokorne służenie ubogim, podtrzymywało zawsze ogień, jaki Twój Syn przyszedł rzucić na ziemię. Przez naszego Pana.
 • Msza św. dzień powszedni lub wspomnienie, prefacja wielkanocna lub o Wniebowstapieniu
 • Msza św. wieczorna - wigilia uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego - Gloria, Credo, pref o Wniebowstąpieniu
Szaty liturgiczne: białe
Czytania: Czyt I: Dz 18,23-28; Resp: Ps 47,2-3.8-9.10; Ew: J 16,23b-28;
 • w Mszy św. wieczornej - czyatania z uroczystośći Wniebowstąpienia Pańskiego
 • Uwagi:
 • we wspólnotach Zgromadzenia Misji i Sióstr Miłosierdzia z racji wspomnienia św. Joanny Antydy Thouret istnieje mozliwośc uzyskania odpustu zupełnego na warunkach zwyczajnych

poprzedni tydzień powrót do Kalendarza Liturgicznego Rodziny Wincentyńskiej następny tydzień