Sections

WincentyWiki:Gorzkie Żale - część pierwsza

Modlitewnik-logo.jpg
GorzkieZale-CD-cover.png

GORZKIE ŻALE - CZĘŚĆ I

Pobudka

(posłuchaj)

Gorzkie żale przybywajcie,

Serca nasze przenikajcie,

Rozpłyńcie się, me źrenice,
Toczcie smutnych łez krynice.

Słońce, gwiazdy omdlewają,
Żałobą się pokrywają.

Płaczą rzewnie Aniołowie,
A któż - żałość ich wypowie?

Opoki się twarde krają,
Z grobów umarli powstają.

Cóż jest, pytam, co się dzieje?
Wszystko stworzenie truchleje!

Na ból męki Chrystusowej
Żal przejmuje bez wymowy.

Uderz, Jezu, bez odwłoki
W twarde serc naszych opoki!

Jezu mój, we krwi ran swoich
Obmyj duszę z grzechów moich!

Upał serca swego chłodzę,

Gdy w przepaść męki Twej wchodzę


Intencja

(posłuchaj)

Przy pomocy łaski Bożej przystępujemy do rozważania męki Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Ofiarować je będziemy Ojcu niebieskiemu na cześć i chwałę Jego Boskiego majestatu,
pokornie Mu dziękując za wielką i niepojętą miłość ku rodzajowi ludzkiemu,
Iż raczył zesłać Syna swego, aby za nas wycierpiał okrutne męki i śmierć podjął krzyżową.
To rozmyślanie ofiarujemy również ku czci Najświętszej Marii Panny, Matki Bolesnej
oraz ku uczczeniu Świętych Pańskich, którzy wyróżniali się nabożeństwem ku męce Chrystusowej.
W pierwszej części będziemy rozważali, co Pan Jezus wycierpiał od modlitwy w Ogrójcu
aż do niesłusznego przed sądem oskarżenia. Te zniewagi i zelżywości temuż Panu Za nas bolejącemu
ofiarujemy za Kościół święty katolicki, za najwyższego Pasterza z całym duchowieństwem
nadto za nieprzyjaciół krzyża Chrystusowego i wszystkich niewiernych,

aby im Pan Bóg dał łaskę nawrócenia i opamiętania.

Hymn

(posłuchaj)

Żal duszę ściska, serce boleść czuje,

Gdy słodki Jezus na śmierć się gotuje,
Klęczy w Ogrojcu, gdy krwawy pot leje,
Me serce mdleje.

Pana świętości uczeń zły całuje,
Żołnierz okrutny powrózmi krępuje!
Jezus tym więzom dla nas się poddaje,
Na śmierć wydaje.

Bije, popycha tłum nieposkromiony,
Nielitościwie z tej i owej strony,
Za włosy targa, znosi w cierpliwości,
Król z wysokości.

Zsiniałe przedtem krwią zachodzą usta,
Gdy zbrojną żołnierz rękawicą chlusta;
Wnet się zmieniło w płaczliwe wzdychanie,
Serca kochanie.

Oby się serce we łzy rozpływało,
Że Cię, mój Jezu, sprośnie obrażało!
Żal mi, ach żal mi, ciężkich moich złości,

Dla Twej miłości!


Lament duszy nad cierpiącym Jezusem

(posłuchaj)

Jezu, na zabicie okrutne,

Cichy Baranku od wrogów szukany,
Jezu mój kochany!

Jezu, za trzydzieści srebrników
Od niewdzięcznego ucznia zaprzedany,
Jezu mój kochany!

Jezu, w ciężkim smutku żałością,
Jakoś sam wyznał, przed śmiercią nękany,
Jezu mój kochany!

Jezu, na modlitwie w Ogrojcu,
Strumieniem potu krwawego zalany,
Jezu mój kochany!

Jezu, całowaniem zdradliwym
Od niegodnego Judasza wydany,
Jezu mój kochany!

Jezu, powrozami grubymi
Od swawolnego żołdactwa związany,
Jezu mój kochany!

Jezu, od pospólstwa zelżywie
Przed Annaszowym sądem znieważany,
Jezu mój kochany!

Jezu, przez ulice sromotnie
Przed sąd Kajfasza za włosy targany,
Jezu mój kochany!

Jezu, od Malchusa srogiego
Ręką zbrodniczą wypoliczkowany,
Jezu mój kochany!

Jezu, od fałszywych dwóch świadków
Za zwodziciela niesłusznie podany,
Jezu mój kochany!

(posłuchaj)

Bądź pozdrowiony, bądź pochwalony,
dla nas zelżony i pohańbiony!
Bądź uwielbiony! Bądź wysławiony!
Boże nieskończony!


Rozmowa duszy z Matką Bolesną

(posłuchaj)

Ach! Ja matka tak żałosna!

Boleść mnie ściska nieznośna
Miecz me serce przenika.

Czemuś Matko ukochana,
Ciężko na sercu stroskana?
Czemu wszystka truchlejesz?

Co mnie pytasz, wszystkam w mdłości,
Mówić nie mogę z żałości,
Krew mi serce zalewa.

Powiedz mi, o Panno moja,
Czemu blednieje twarz Twoja?
Czemu gorzkie łzy lejesz?

Widzę, że Syn ukochany,
W Ogrojcu cały zalany
Potu krwawym potokiem.

O Matko, źródło miłości,
Niech czuję gwałt Twej żałości!
Dozwól mi z sobą płakać!

(posłuchaj)

Któryś za nas cierpiał rany,
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!
Któryś za nas cierpiał rany,
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!
Któryś za nas cierpiał rany,
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!


"Jezu Chryste, Panie miły" - na zakończenie (posłuchaj)

Gorzkie Żale - geneza Gorzkie Żale
Gorzkie Żale - część druga Gorzkie Żale - część trzecia


Gorzkie Żale - kazania pasyjne