Sections

WincentyWiki:Ephemerides/17 maj


1610: W Paryżu. Wincenty, ktory do niedawna był kapelanem królowej Małgorzaty, otrzymał beneficjum, które jak sam mówił, był dla niego powodem do zmartwienia. Arcybiskup Aix, Hurault de l'Hôpital, scedował na Wincentego a Paulo opactwo Św. Leonarda w Chaumes, w diecezji Saintes. Na papierze, dochód z tego cysterskiego opactwa był całkiem spory. W rzeczywistości nowy opat musiał walczyc z naruszeniami prawa i występować w licznych procesach sądowych.

1652: Konferencja Wincentego a Paulo w Saint Lazare na temat Zesłąnia Ducha Świętego. Omawia w niej przyczyny, które ponaglają nas do pożądania darów Ducha Św. w naszych duszach, nektóre działania Ducha Św. oraz środki do uporządkowania otrzymanych darów.

1658: Konferencja Wincentego a Paulo w Saint Lazare na temat praktykowania Reguł Wspólnych. Wincenty wyjaśnił w niej, ze Reguły drukowane nie różnią sie od tych praktykowanych w Zgromadzeniu od lat oraz, ze i jedne i drugie są dziełem Boga. A tam gdzie Reguły nie wypowiadają się należy zastosować Regułę św. Augustyna. Po konferencji, każdy z księży otrzymał egzemplarz Reguł po łacinie. Seminarzyści i bracia otrymali swoje egzemplrze po pratłumaczeniu ich na francuski. Ze zwględu na chorobę nóg uniemożliwiajća Wincentemu poruszanie się, Reguły wręczał ks. Antoni Portail. Następnie, każdy z konfratrów podchodizł do siedzącego na podwyższeniu Wincentego, klękał, całował go w rękę, całówał księgę Reguł i ziemię, a św. Wincenty wypowiadał słowa: "Niech Bóg Cię błogosłąwi!"

1675: W Paryżu podpisany zostaje kontrakt pomiędzy Karolem Maurycym Le Tellier, arcybiskupem Reims działającym w imieniu brata Louvois'a a ks. Edmundem Jolly, Przełożonym Generalnym Zgromadzenia. Według umowy, Zgromadzenie Misji zapewni posługę duszpasterską conajmniej dwunastu księży w l'Hôtel Royal des Invalides. Ks. Jolly przyjął fundację z pewnym oporem. Ale wola Króla Słońce była wszechmocna. Ludwik XIV postawił warunek, że jeżeli Misjonarze przyjmą posługę w Hôtel des Invalides to on pozwoli im zachować Saint Lazare do któego roszczenia składali Rycerze NMP z Góry Karmel i Św.Łazarza w Jerozolimie. Z woli króla, Hôtel des Invalides stał sie prawdziwym domem Sw. Wincentego. Wkrótce do Misjonarzy dołączyły Siostry Miłosierdzia obie wspólnoty poświęciły się posłudze prawie trzystu pensjonariuszom sławnych zabudowań.

1845: W Paryżu Ludwik Fili podpisuje dekret pozwalający Zgromdzeniu na przyjęcie darowizny od Madame de Lupé. Był to majątek położony w Saint-Vincent-de-Xaintes, obecnie Notre-Dame de Pouy.