Sections

Sorys Łukasz

SorysLuke.jpg

Łukasz Sorys CM ur. 16 lutego 1981 r w Bochni, diecezja tarnowska. Dzieciństwo i lata szkolne spędził w Tarnowie, w parafii pw. Najświętszej Rodziny, prowadzonej przez Księży Misjonarzy. Po ukończeniu szkoły średniej wstępuje do Zgromadzenia Misji, do którego Prowincji Polski zostaje przyjęty 8 grudnia 2000. Seminarium Internum i pierwsze lata studiów teologicznych odbywa w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy na Stradomiu, w Krakowie.

W 2006 r. zostaje przeniesiony do Prowincji Nowej Anglii Zgromadzenia Misji i wyjeżdza do Stanów Zjednoczonych, gdzie kontynuuje studia. 25 stycznia 2007, w kościele pw. Św. Stanisława Kostki na Brooklynie (parafii od 1923 r. prowadzonej przez Księży Misjonarzy) składa śluby święte. W tym czasie wspomaga w pracy duszpasterskiej konfratrów w parafii Śśw. Cyryla i Metodego, również na Brooklynie. W tym kościele, 21 kwietnia 2007 otrzymuje święcenia diakonatu z rąk bpa Octavio Cisnerosa, biskupa pomocniczego diecezji Brooklynu. Jako diakon zostaje przeniesiony ponownie do kościoła św. Stanisława Kostki na Greenpointcie.

W dniu 15 lutego 2009 Łukasz Sorys w tymże samym kościele św. Stanisława, przyjmuje świecenia kapłańskie z rąk bpa Octavio Cisnarosa. Jest pierwszym w drugim stuleciu obecności polskich Księży Misjonarzy w Stanach Zjednoczonych neoprezbiterem w Prowincji Nowej Anglii.