Sections

Slattery Kenneth

KennethSlattery.jpg

Kenneth Francis Slattery CM urodził się 12 czerwca 1921 na Brooklynie, Nowy Jork. 17 czerwca 1941 został przyjęty do Zgromadzenia Misji we Wschodniej Prowincji USA. Po zakończeniu formacji w Mary Immaculate Seminary, w Northampton, Pensylwania, 22 maja 1948 otrzymał święcenia kapłańskie. Po nich rozpoczął studia doktoranckie na Catholic University of America w Waszyngtonie. Tutaj, w 1952 otrzymał tytuł Doktora Filozofii.

Po ukończeniu C.U.A. skierowany do Niagara University, Niagara Falls, Nowy Jork. W 1954 został Dziekanem ds. Studiów w Mary Immaculate Seminary w Northampton. Po dwóch latach przenosi się do St. John's University w Nowym Jorku. Jest tutaj wykładowcą filozofii do 1961. Ponownie wraca do Niagara University gdzie jest Dziekanem Kolegium Dyplomowego i Kolegium Pedagogiki. W 1965 obejmuje funkcję Rektora Niagara University, dziewiętnastym z kolei. Pełni ją do 1976 r.

Jako rektor wprowadził uniwersytet w nową erę jakości i osiągnięć mimo napięć spowodowanych wojną w Wietnamie i rewolucją kulturalną w Stanach Zjednoczonych. W dekadzie Slattery'ego wybudowano O'Shea Hall i Seton Hall by w sprostać potrzebom rozrastającej się liczby studentów od 1900 w 1965 r. do 3200 studentów w 1975 r. W tym okresie Wydział Pielęgniarstwa przeniesiono do nowo wybudowanej Dunleavy Hall. Założono też Instytut Transportu, Podróży i Turystyki, poprzednika obecnego Kolegium Gościnności i Zarządzania Turystyką.

Po ustąpieniu ze stanowiska rektora Niagara University, ks. Slattery kontynuował karierę pedagogiczną w St. John's University. Przez ponad dwadzieścia lat wykładał na Wydziale filozofii, był jego Dziekanem, pełnił funkcję wice rektora i Prorektora ds. studentów. Zasiadał w licznych rada nadzorczych kolegiów i instytucji oświatowych. Był m.in. wykładowcą centrum powołaniowym i formacyjnym Saint John Neumann Residence & Hall diecezji nowojorskiej przy St. John's Seminary (Dunwoodie), Yonkers, N.Y.

"Ksiądz Ken Slattery całym swym życiem był wychowawcą, który bardzo dobrze służył Niagara University" - mówi aktualny Rektor Niagara, ks. Joseph L. Levesque CM - "kochał filozofię, stąd po odejściu z przewodniczenia ponad 20 lat poświęcił uczeniu i zarządzaniu W St. John's. Nasza wspólnota darzyła wielkim szacunkiem tego rektora-filozofa, który całe swoje kapłaństwo poświęcił edukacji katolickiej."

17 maja 1998, w uznaniu zasług za długoletnią i wspaniałą posługę wyższej kształceniu katolickiemu oraz dla upamiętnienia 50-lecia kapłaństwa Niagara University nadał ks. Slattery'emu tytuł Doktora Honoris Causa. We wrześniu 2006, w ramach obchodów 150-lecia Uniwersytetu został ponownie uhonorowany, razem z innymi rektorami Niagara.

Wśród innych nagród znalał się honorowy tytuł nadany przez St. John's University w 1969. W 1966 został także przyjęty do plemienia Indian Tuscarora w Lewiston i otrzymał imię Ro-Te-Heh-Thet, co znaczy "Godny Zaufania". Wielokrotnie publikował artykuły w National Review i Homiletic and Pastoral Review.

Kenneth F. Slattery zmarł nad ranem 21 kwietnia 2009 w 88 roku życia i 68 roku powołania w St. Catherine's Infirmaray przy domu prowincjalnym Prowincji Wschodniej USA w Germantown w Filadelfii. Przebywał tam przez ostatni miesiąc długotrwałej walki z nowotworem. Pogrzeb odbył się 25 kwietnia 2009 na cmentarzu przy St. Joseph's College w Princeton, New Jersey.