Sections

List Przełożonego Generalnego - temat dnia modlitwy z okazji Uroczystości Św. Wincentego 2008

List Przełożonego Generalnego - temat dnia modlitwy z okazji Uroczystośći Św. Wincentego 2008


Rocznica pierwszego objawienia Najświętszej Maryi Panny św. Katarzynie Labouré
Do wszystkich członków Rodziny Wincentyńskiej
Rzym, 18 lipca 2008

Drodzy bracia i siostry!

"Niedawno uwolniono 167 dzieci sprzedanych do chińskich fabryk jako tania siła robocza. Żyli w warunkach graniczących z niewolnictwem, pracując 300 godzin miesięcznie z płacą 50 centów za godzinę".

"Tysiące imigrantów ucieka przed ostatnimi wybuchami przemocy w Południowej Afryce".

"ONZ zwróciła się z dramatycznym apelem dotyczącym głodu. Około 8000 milionom, z powodu rosnących kosztów brakuje odpowiedniego wyżywienia".

"Wykorzystana matka, bezdomna i ciężarna szuka pomocy aby uniknąć odebrania jej opieki nad pięciorgiem dzieci. Zdesperowana potrzebuje pracy i mieszkania aby mogła zatrzymać przy sobie dzieci".

Zdecydowałem, że mój list do wszystkich członków Rodziny Wincentyńskiej dotyczący dnia modlitwy z okazji święta Św. Wincentego rozpocznę od tych wiadomości prasowych. Kiedy je czytam, i im podobne, często pytam się samego siebie: Co zostało zrobione, aby złagodzić cierpienia, istniejące w naszym świecie? Co ja robię i co jeszcze możemy zrobić jako osoby dobrej woli, uczniowie Jezusa Chrystusa i członkowie Rodziny Wincentyńskiej? Jesteśmy wezwani do działania, a do zrobienia jest wiele, jeśli inspirację będziemy czerpać z życia Wincentego a Paulo, którego święto po raz kolejny będziemy obchodzić 27 września.

Sam św. Wincenty a Paulo, przemawiając do Misjonarzy, powiedział:

"Co! być chrześcijaninem i zobaczyć cierpiącego brata z nim nie płacząc, nie chorując z nim, to jak być bez miłosierdzia, jak bycie obrazem chrześcijanina, bez ludzkości, jak być gorszym od brutalnych bestii!

(Coste XIb, Konferencja z 30 maja 1659)

Niech mi również będzie wolno przywołać słowa papieża Pawła VI z jego inspirującej encykliki Populorum Progressio

"Nikomu nie wolno obojętnie patrzeć na dolę swoich braci, którzy jeszcze pogrążeni są w tak wielkiej nędzy i zacofaniu i giną nie mając zapewnionych środków do życia. Niech te cierpienia wzruszą serce każdego chrześcijanina na podobieństwo Chrystusa mówiącego: Żal mi ludu" (Populorum Progressio 74)

Chciałbym, abyśmy przygotowali się do tegorocznego święta św. Wincentego 2008 z tej właśnie perspektywy. Skonkretyzuję bardziej te idee zapraszając was do uczestnictwa w czymś co popularnie nazywamy "interpretacją rzeczywistości z perspektywy wiary".

W atmosferze modlitwy, po wezwaniu Ducha Św. i będąc w pełni świadomymi obecności Boga pośród zgromadzonych w Imię Pańskie, zapraszam każdego z was dom podzielenia się się zdarzeniami i sytuacjami które są wam znane, bądź to dlatego, że doświadczyliście ich sami, bądź dowiedzieliście się o nich z różnych dostępnych nam dzisiaj źródeł. Nie wiem czy nie jest to zbyt odważne by zasugerować, że o ile to możliwe, aby to właśnie konkretna osoba doświadczająca cierpienia i/lub ryzyka podzieliła się tym z grupą.

Druga część składa się z naszego przyzwolenia na "dotknięcie" i "poruszenie" cierpieniem naszych braci i sióstr tak jak św. Wincenty, św. Ludwika, siostra Rozalia Rendu czy Fryderyk Ozanam zostali "dotknięci"...razem z wieloma innymi prorokami Rodziny Wincentyńskiej, którzy kroczyli w wierze przed nami zainspirowani charyzmatem wincentyńskim.

Uznając obecność "Ubogiego Boga" w naszym kręgu i będąc świadomi Bożej miłości do każdego z jego synów i córek nie możemy pozostać obojętni. W ten sposób wykonamy następny krok w zaangażowaniu się w konkretne działanie. Powoduje on prawdziwie nastawienie do przejścia od "miłości afektywnej" do "miłości efektywnej" ukształtowanego przez Słowo Boże, dokumenty wincentyńskie oraz dokumenty Kościoła, szczególnie jego Naukę Społeczną.

Włączając się w tą dynamikę, tekst rozdziału 25 Ewangelii św. Mateusza, jednego z najbardziej pielęgnowanych przez św. Wincentego, nabiera nowego wymiaru. Wyrażenie "byłem głodny" rezonuje w nas jako coś więcej niż głód chleba materialnego. ale jako błaganie o chleb Słowa, o Życie w obfitości. Słowa "byłem spragniony" będą mówić o pragnieniu sprawiedliwości. "Byłem nagi" będzie także znaczyć: odziej mnie prawem do bycia człowiekiem, byciem twoim bratem i siostrą, byciem syn lub córką tego samego Ojca!

Oto tajemnica, którą św. Wincenty przekazał nam. Nauczył nas jak kontemplować działaniem. Zostaliśmy powołani by głęboko doświadczyć Boga, który woła o słowa sprawiedliwości i życia poprzez osoby zubożone, wyłączone i zapomniane przez system. Ten Bóg przynagla nas do stworzenia nowego społeczeństwa, prawdziwie ludzkiego, przenikniętego wartościami ewangelicznymi. W ten sposób, nasze miłosierdzie będzie kreatywne a nasze życie poniesie wiadomość, która przemówi do tych wokół nas.

Oto, co proponuję wam w związku ze świętem Świętego Wincentego tak, abyście przy Ofiarowaniu w trakcie uroczystej Eucharystii 27 września, mogli przedstawić na patenie owoce swoich rozważań i konkretne działania w które zaangażowaliście się osobiście dla dobra ubogich.

W trakcie tego procesu, który może odbywać się w kilku etapach, jeszcze raz odnieście się do pięciu motywów rozważań przygotowanych przez Komisję Promocji Systematycznej Zmiany, które zostały rozesłane w ubiegłym roku jako przygotowanie do święta Świętego Wincentego.

Chciałbym także zaprosić Was to wykorzystania Modlitwy o Systematyczną Zmianę, która jest częścią rozważań o których wspomniałem, i którą poniżej załączam:

Chwalimy i dziękujemy Ci, Boże, Twórco Wszechświata.
Ty uczyniłęś wszystkie rzeczy dobrymi i dałeś nam ziemię, by ją uprawiać.
Spraw, abyśmy zawsze umieli używać stworzonych rzeczy z wdzięcznością,
i dzielić się nimi hojnie z potrzebującymi.
Obdarz nas kreatywnością gdy pomagamy ubogim zaspokoić ich podstawowe potrzeby.
Otwórz nasze umysły i serca, abyśmy mogli stanąć po ich stronie
i pomóż im zmienić cokolwiek co nie pozwala im wyjść z biedy.
Daj nam zdolność, abyśmy byli braćmi i siostrami dla nich,
przyjaciółmi, kroczącymi razem z nimi
w ich walce o podstawowe prawa człowieka.
Prosimy o to przez Chrystusa Pana Naszego. AMEN.

Obchodząc w tym roku uroczystość św. Wincentego poprośmy Pana Życia aby pomógł nam stać się kreatywnymi w służbie ubogim.

Z wdzięczności za wszystko co Bóg pozwala nam robić razem jako Rodzinie i w uznaniu dla jego wspaniałomyślności,

pozostaję waszym bratem św. Wincentym
G. Gregory Gay CM
Przełożony Generalny

_