Sections

Henzmann Paul

PaulHenzmannCM.jpg

Paweł Gustaw Henzmann urodził się 22 grudnia 1922 w Däniken, Szwajcaria. Szkołę średnią ukończył w Cuvry. Następnie wstąpił do Zgromadzenia Misji 15 października 1940 w Prime-Combe. 7 listopada 1942 złożył śluby święte w Grau-du-Roi. Święćenia kapłańskie przyjął 5 kwietnia 1947 w Dax.

W latach 1947 - 1949 studiował w Rzymie, po czym został wykładowcą w Wyższym Seminarium w Verdun. Pracował tutaj do 1967, kiedy to został przeniesiony do Villebon-sur-Yvette, gdzie do 1971 był odpowiedzialny za formację studentów Zgromadzenia.

Od 1971 do 1991 pełnił funkcję Sekretarza Generalnego Zgromadzenia Misji w Rzymie. W jego zakończeniu przeniósł się do Maison-Mère. Tutaj, aż do ostatnich dni życia pracował jako Archiwista Domu Macierzystego.

Zmarł w niedzielę, 12 lipca 2009, w 87 roku życia, 69 powołania i 62 kapłaństwa, w szpitalu Cochin w Paryżu gdzie wcześniej został przewieziony na ostry dyżur. Nabożeństwo pogrzebowe zostało odprawione 15 lipca 2009 w kaplicy Św. Wincentego a Paulo w Domu Macierzystym. Homilię wygłosił Wizytator Prowincji Paryskiej, ks. Ellie Delplace CM. Ciało zostało złożone na cmentarzu Montparnasse.


  • This article is also available in English in VincentWiki - Vincentian Encyclopedia at PAUL HENZMANN CM
  • Cet article est également disponible en français - PAUL HENZMANN CM - en Vincenpedie -- Encyclopedie Vincentienne