Sections

Gorzkie Żale - kazania pasyjne

Kazania Pasyjne są nieodłączną częścią nabożeństwa Gorzkich Żalów odprawianego niemal wyłącznie w Polsce w kolejne niedziele Wielkiego Postu. Prezentowane tutaj, to zbiór prygotowany przez ks. dr Stefana Uchacza CM, długoletniego wykładowcę Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy w Krakowie, doświadczonego rekolekcjonistę, dla Apostolatu Maryjnego (AMM).


CHRYSTUS DZIŚ ŻYJE I DZIŚ UMIERA W NAS

W tragedii śmierci Boga, która rozegrała się na palestyńskich drogach wszyscy na jakiś sposób bierzemy udział. Bo wszyscy, czy się do tego przyznawać chcemy, czy też się przed tym wzbraniamy, jesteśmy tą śmiercią naznaczeni. Wszyscy jesteśmy przez nią odkupieni. I Chrystus dzisiaj albo żyje wśród nas i w nas, albo jest skazywany, krzyżowany i uśmiercany. Dzieje się to w tobie, we mnie, w twojej córce, która nagle przestała chodzić do kościoła, w zięciu, który mówi, że całe te kościelne ceregiele to istne średniowiecze, i w starym mężu-dziadku-ojcu, który uważa, że mogli by mu już wreszcie dać święty spokój z tymi wszystkimi wymaganiami... To dziś Chrystus jest wleczony przed najróżniejsze trybunały, dziś jest wyśmiewany i opluwany. Dziś w tramwaju, w biurze lub w domu, i na naszych ulicach odtwarzane są te same ludzkie postawy, o których śpiewamy w Gorzkich Żalach i które śledzimy na Drodze Krzyżowej.

I nie trzeba wielkiej filozofii, aby siebie samego odnaleźć wśród tamtych ludzi, którzy brali udział w tym historycznym misterium uśmiercania Boga, by tamte zaistniałe przed 2000 tysiącami lat sytuacje odszukać w XXI-wiecznym wymiarze... Dlatego zadaniem naszych pasyjnych rozważań będzie wskazanie na te ludzkie postawy i takie sytuacje, które doprowadziły i ustawicznie doprowadzają do tragedii umierania Boga w człowieku - - - i będzie też w nich próba modlitewnego określenia miejsca i czasu dzisiejszego zmartwychpowstawania Chrystusa w nas.