Sections

Fryderyk Ozanam - Chronologium Vitae

FryderykOzanam-portret.jpg
 • 1813 - 23 kwietnia - Urodził się jako piąte z czternaściorga dzieci (jedno z trojga, które dożyło pełnoletności) Marii Nantes i lekarza, Jana Antoniego Ozanama w Mediolanie.
 • 1815 - Rodzina Ozanamów wraca do rodzinnego Lyonu, we Francji.
 • 1819 - Epidemia tyfusu
 • 1820 - Umiera Elsie, starsza siostra Fryderyka, która uczyła go w domu.
 • 1821 - 8 kwietnia - Rozpoczęcie formalnej, szkolnej edukacji w College Royale w Lyonie.
 • 1829 - w trakcie studiów filozoficznych doświadcza wewnętrznych niepokojów spowodowanych wątpliwościami dotyczącymi wiary, przez które przeprowadził go jego ówczesny przewodnik duchowy Abbé Noirot
 • 1831 - Zgodnie z wolą ojca podejmuje praktykę u miejscowego adwokata Coulet'a. Jednocześnie kontynuuje działalność pisarską i uczy się języków
 • 1831 - wiosna - publikuje dzieło "Réflexions sur la doctrine de Saint-Simon" (Rozważania nad doktryną Św. Szymona) jako obronę przed fałszywymi naukami społecznymi skierowanymi przeciwko wierze chrześcijańskiej, które wówczas pociągały wielu młodych ludzi. Pomagał również przy działaniach rozpoczętych przez Propagandę Wiary w Lionie.
 • 1831 - listopad - Zgodnie z życzeniem ojca rozpoczyna naukę na Sorbonie na wydziale prawa. Spotkał tutaj wrogie chrześcijaństwu nastroje. Tutaj spotkał również wielkie umysły chrześcijańskie, które miały na niego duży wpływ: Chateaubriand'a, Montalembert'a, Lacordairea, Ballanche'a, i Ampére'a, z którym mieszkał razem przez pewien czas oraz innymi przedstawicielami ruchu neo-katolickiego. Jego mentorem stał się J. Emanuel Bailly, były profesor Sorbony,redaktora Tribune catholique (późniejszego L'Universe) do którego Fryderyk zaczął pisać, i który pomagał mu w studium dyskusyjnym o nauce społecznej Ewangelii zwanego Konferencją Historyczną.
 • 1833 - Sprowokowany przez Jana Broet'a do zademonstrowania jak Kościół i Konferencja Histroyczna działaj wśród ubogich i gnębionych Ozanam odparł: "Chodźmy do ubogich!"
 • 1833 - Za sprawą Bailly'ego, poznaje siostrę Rozalię Rendu FC, wówczas 46-letnią Szarytkę pracującą wśród ubogich i potrzebujących w dzielnicy Mouffetard w Paryżu. Bailly wysłał Fryderyka i członków jego Konferencji Historycznej aby doświadczyli potrzeb osób nękanych ubóstwem.
 • 1833 - kwiecień - Na jednym ze spotkań, siedmiu członków Konferencji Historycznej zdecydowało o podjęciu praktycznych

dzieł miłosierdzia dla ubogich tworząc Konferencję Miłosierdzia.

 • 1833 - maj - Pierwsze spotkanie Konferencji Miłosierdzia, zalążka późniejszego Stowarzyszenia św. Wincentego a Paulo.
 • 1834 - Po zdaniu egzaminów Fryderyk wraca do Lyonu na święta.
 • 1834 - Składa petycję do biskupa dotyczącą wygłaszania odpowiednich kazań
 • 1834 - 4 lutego - Konferencja Miłosierdzia zmienia nazwę na Konferencję Św. Wincentego a Paulo.
 • 1835 - styczeń - Walcząc z oporem przeciw karierze prawniczej Ozanam pisze swoje słynne dzieło o Dobrym Samarytaninie.
 • 1835 - 24 lutego - Rozwój Konferencji św. Wincentego powoduje jej podział na oddziały.
 • 1835 - Otrzymuje pierwszy tytuł naukowy na Sorbonie - z literatury.
 • 1835 - 8 grudnia - Konferencja Miłosierdzia oficjalnie przyjmuje nazwę Stowarzyszenia Św. Wincentego a Paulo. Sformalizowano także jego zasady działania i cele. Emanuel Bailly, pierwszy Prezydent Stowarzyszenia, publikuje Regułę Stowarzyszenia św. Wincentego a Paulo.
 • 1836 - Powstaje pierwsza Konferencja Stowarzyszenia we Włoszech.
 • 1836 - Fryderyk Ozanam zostaje Doktorem Prawa na Sorbonie.
 • 1837 - Umiera ojciec Fryderyka - Jan Antoni Franciszek Ozanam.
 • 1837 - publikacja dzieła "Pochodzenie Prawa Francuskiego"
 • 1839 - Otrzymuje doktorat z literatury na Sorbonie, po przedstawieniu swojej wspaniałej dysertacji doktorskiej na temat Dantego, która zrewolucjonizowała krytyczne spojrzenie na dzieła poety.
 • 1839 - Umiera matka Fryderyka - Maria Nantes Ozanam.
 • 1839 - Zostaje profesorem katedry prawa handlowego uniwersytetu w Lyonie.
 • 1840 - Porzuca praktykę prawniczą na rzecz kariery akademickiej. Mimo zdaniu egzaminów kwalifikacyjnych na dziekana Katedry Literatury Obcej w Lyonie przyjmuje propozycję objęcia stanowiska adiunkta na wydziale Literatury Obcej na Sorbonie.
 • 1841 - 23 czerwca - Ślub z Amelią Józefiną Soulacroix. W podróż poślubna nowożeńcy wyjeżdżają do Włoch.
 • 1842 - Jako redaktor Roczników Stowarzyszenia Krzewienia Wiary angażuje się jako negocjator ze strony Kościoła w rozmowach oddziałów paryskiego i lyońskiego Stowarzyszenia a rządem.
 • 1843 - Otrzymuje tytuł profesora Sorbony.
 • 1844 - Po śmierci profesora Fauriel'a Ozanam obejmuje Katedrę Literatury Obcej Sorbony.
 • 1845 - 7 sierpnia - Urodziny Marii, jedynej córki Fryderyka i Amelii.
 • 1845 - Papież Grzegorz XV uznaje Stowarzyszenie Św. Wincentego a Paulo.
 • 1847 - 7 lutego - Podróż do Włoch. Fryderyk uczestniczy w prywatnej audiencji u papieża Piusa IX jak również jest obecny na inauguracji jego pontyfikatu.
 • 1847 - Publikacja pierwszej części "Studiów Niemieckich".
 • 1848 - Rewolucja Wiosny Ludów. Przez krótki czas z oporami Fryderyk Ozanam służy w Gwardii Narodowej.
 • 1848 - Zostaje współtwórcą "Journal l'Ere Nouvelle"(Dziennika Nowej Ery) oraz kandyduje do parlamentu.
 • 1849 - Publikacja drugiej części "Studiów Niemieckich" oraz "Cywilizacji V wieku"
 • 1851 - stan zdrowia Fryderyka pogarsza się.
 • 1851 - Wizyta w Anglii w czasie Wystawy Światowej.
 • 1852 - kwiecień - Wygłasza ostatnie wykłady na Sorbonie a wkrótce potem rezygnuje z obowiązków profesorskich. W zamieszkach studenckich jest mediatorem.
 • 1852 - 2 grudnia - Pielgrzymka do Pouy, miejsca urodzenia Wincetego a Paulo.
 • 1853 - Z powodu pogarszającego się stanu zdrowia przenosi się do nadmorskiego domku w Livorno, we Włoszech.
 • 1853 - 8 września - Powrót do Francji. Fryderyk Ozanam umiera w Marsylii z powodu niewydolności nerek, w dniu urodzin swojej mentorki - S. Rozalii Rendu FC. Pochowany w krypcie kościoła Karmelitów niedaleko Instytutu Katolickiego w Paryżu.
 • 1925 - 10 czerwca - Rozpoczęcie diecezjalnego etapu procesu kanonizacyjnego.
 • 1949 - 11 listopada - dekret o zatwierdzeniu pism Fryderyka Ozanama.
 • 1954 - 12 stycznia - Papież Pius XII podpisuje dekret o rozpoczęciu procesu beatyfikacji nadający Fryderykowi Ozanamowi tytuł "Sługi Bożego".
 • 1993 - 6 czerwca - Papież Jan Paweł II ogłasza dekret o heroiczności cnót.
 • 1997 - 23 sierpnia - Beatyfikacja Fdryderyka Ozanama przez papieża Jana Pawła II w trakcie Światowego Dnia Młodzieży odbywającego się w dniach 21 do 24 sierpnia.

opracowano na podstawie [http://www.vincenter.org/tree/svdp/stoz/chron.html Frederic Antoine Ozanam 1813-1853 Chronology] w serwisie www.vincenter.org