Sections

Akt Ofiarowania Zgromadzenia Misji

Akt Ofiarowania Zgromadzenia Misji (w dniu 25 stycznia)

My niegodni księża, bracia i klerycy Zgromadzenia Misji, zebrani w Twojej obecności, Panie Jezu Chryste w Najświętszym Sakramencie, wspominamy pierwsze misyjne kazanie św. Wincentego, wspominamy wydarzenie, które dało początek naszej rodzinie.

Tym samym, o Jezu, uczyniłeś swoimi słówa proroka: "Posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę". Ty również pozwoliłś Wincentemu a Paulo dostrzec Twój obraz w ubogich. Te wreszcie sprawiłeś, że on swoje życie i życie Zgromadzenia poświęcił naśladowaniu Twojego głoszenia Ewangelii ubogim. To zobowiązanie przez wszystkie dni swego istnienia maluczkie Zgromadzenie uważa za swoje powołanie i szczególną łaskę.

Dzisiaj przejęci wdzięcznością za niezliczone przejawy Twojej, Panie Jezu, wobec nas miłości, odnawiamy nasze zobowiązanie postepowania za Tobą w ubóstwie, czystości i posłuszeństwie. Za przykłądem naszego świętego Ojca chcemy codziennie wzrastać w prostocie, pokorze, łagodności, umartwieniu i gorliwości o zbawienie bliźnich.

Twoją, o Jezu, jesteśmy własnością i do ciebie należeć chcemy. Dlatego prosimy: zachowaj w imię Twoje tych, których sam wezwałeś i uświęć nas w prawdzie. Ofiarujemy ci dzisaij samych siebie i całą naszą rodzinę przez ręce Twojej i naszej Matki, Maryi. Spraw, niech nas umacnia wstawiennictwo św. Wincentego, abyśmy kochali to, co on kochał i czynili to, czego nauczał. Amen.