vincent louise quotes on mercy PL.033
…jakże miłosierny jest Bóg, że znosi mnie w swej cierpliwości i wyrozumiałości, i jakże słaby i nędzny jestem tak bardzo nadużywając jego łaski.