vincent-louise-quotes-on-mercy-pl-041
… bądź nieustannie wdzięczny za Boże miłosierdzie i dobroć dla nas