vincent louise quotes on mercy PL.026

…jakże słaby i nędzny jestem tak słabo korzystając z Jego miłosierdzia!