vincent louise quotes on mercy PL.0021
Błagam Jego Miłosierdzie Boże, aby dało Wam na ten cel wystarczający udział w Jego Duchu…