Rok Miłosierdzia po wincentyńsku 19.04.2016

Rok Miłosierdzia po wincentyńsku 19.04.2016

…jedno z waszych dzieci w Naszym Panu przybyło do nas odpowiedzialne za jałmużnę, znacząco ulżyło naszym bolączkom i podniosło naszą nadzieję w miłosierdzie dobrego Boga.