web analytics
Odkaz vincentínskej rodine na Ukrajine a vo východnej Európe [slovenčina]

Odkaz vincentínskej rodine na Ukrajine a vo východnej Európe [slovenčina]

Vzhľadom na súčasnú a bolestivo sa vyvíjajúcu politickú, hospodársku, sociálnu a vojenskú situáciu na Ukrajine Výkonný výbor vincentínskej rodiny posiela všetkým členom vincentínskej rodiny na Ukrajine a v ďalších krajinách strednej a východnej Európy osobitné posolstvo

Przesłanie VFEC do Rodziny Wincentyńskiej na Ukrainie i w Europie Wschodniej

Przesłanie VFEC do Rodziny Wincentyńskiej na Ukrainie i w Europie Wschodniej

W związku z zaistniałą i boleśnie rowijającą się sytuacją polityczną, ekonomiczną, społeczną i militarną w Ukrainie Komitet Wykonawczy Rodziny Wincentyńskie kieruje specjalne przesłanie do wszystkich członków Rodziny Wincentyńskiej w Ukrainie i pozostałych krajach Europy Środkowej i Wschodniej