web analytics

Przełożony Generalny na Wielki Post – „wyjść na spotkanie ze zmarginalizowanymi”

„W okresie Wielkiego Postu, jako uczniowie Jezusa Chrystusa, jesteśmy wezwani do głębokiej refleksji nad postawami, które często nas dzielą” – pisze Przełożony Generalny w Liście an Wielki Post 2011. Jego głównym przesłaniem jest wyjście na spotkanie...