web analytics

Z okazji zakończenia  odbywającego się w Paryżu Konwentu Generalnego Sióstr Miłosierdzia Papież Franciszek skierował do nich video-orędzie.

Papież Franciszek zachęca Siostry Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo do pielęgnowania piękna ich powołania, mówiąc, że Bóg powierzył im swoich umiłowanych Ubogich.

„Jesteście dla nich matkami i siostrami, a nie teściowymi! Matkami i siostrami.” – napomniał Siostry, które kończą ich X Konwent Generalny trwający w dniach 29 października – 21 listopada w stolicy Francji, Paryżu. (chociaż Zgromadzenia Generalne miały miejsce wcześnie w historii, zwoływane głównie w celu wyboru nowej Przełozonej Generalnej, to nazwy „Konwent Generalny” używa się dopiero w Konstytucjach z roku 1954. A numerację wydarzeń liczymy od Konwentu Generalnego zwołąnego w latach 1968-1969. Dlatego obecny Konwent jest „dziesiąty” – przyp. red).
Konwent Generalny odbywa sie w Domu Macierzystym Zgromadzenia przy ulicy du Bac 140 w Paryżu, powszechnie znanym jako miejsce objawienia przez NMP Cudownego Medalika nowicjuszce, Siostrze Katarzynie Labouré w 1830 r.

’Ephata’

Temat  Konwentu Generalnego to „Ephata”, aramejskie słowo użyte przez Jezusa w Ewangelii św. Marka przy uzdrowieniu głuchoniemego.

„Temat, który wybrałyście, „Ephata”, jest odważny i prowadzi Was do rozważenia potrzeby 'przejścia porzez bramę…’, niestrudzonego 'pójścia ku…’ i 'spotkania'” –powiedział Ojciec Święty.  „Waszą charakterystyczną cechą od samego początku… jest iść i nieść miłość Chrystusa Ubogim”,
„To sprawiło”, – zaznzczył – ” że na całym świecie nie tylko pomagaliście ubogim w wielkich instytutach, szpitalach, sierocińcach, szkołach, ale odwiedzaliście ich, wychodziliście im naprzeciw w miejscach, gdzie żyją, by razem z nimi uczestniczyć w drodze ludzkiego wzrostu, promocji życia, opieki duchowej.”

Matki i Siostry

Wspierał Siostry Miłosierdzia w ich posłudze, mówiąc: „Jesteście dla nich matkami i siostrami, a nie teściowymi!”

„Matkami, ponieważ swoją miłością, swoją uwagę na wszystkie ich potrzeby, pobudzacie ich do Miłości Boga i otwieracie ich na piękno życia. Siostrami, ponieważ wspieracie ich w sytuacji, w jakiej się znajdują i towarzyszycie im w odkrywaniu swojej godności na wielu drogach życia, które z nimi pokonujecie.”
„W ten sposób”, powiedział,  „stajecie się coraz bardziej Siostrami [Córkami] Miłosierdzia, co zgodnie z myślą waszego Założyciela, św. Wincentego a Paulo, oznacza bycie Córkami Boga, obrazem więlkiej Miłości, o której świadczy nam sam Bóg.”

Nasze trudne czasy

Papież powiedział, że Siostry Miłosierdzia mają do odegrania historyczną rolę w obecnych czasach, naznaczonych wieloma sprzecznościami i wieloma formami marginalizacji.

„Odgrywacie historyczną rolę jako kobiety, które żyją szczególną formą konsekracji, polegającą na towarzyszeniu jakże wielu naszym braciom i siostrom, ofiarom przemocy i dyskryminacji, na wychowywaniu dzieci, które są pierwszymi ofiarami nadużyć ze strony dorosłych, na strzeżeniu i obronie życia wokół was, waszym uśmiechem, waszą troską, waszym oddaniem się w służbie najmniejszym.”

Papież zachęcił Siostry „do pracy, aby każdy mógł mieć zagwarantowane podstawowe prawa, które zapewniają godne życie, do pomocy w ochronie naszego wspólnego domu, do przekazywania wiary i wartości chrześcijańskich nowym pokoleniom oraz do wychowywania ich do troski o siebie nawzajem.”

Przypominając im, że „nadal są wielką duchową siłą w Kościele i na świecie”, papież Franciszek powiedział, że Bóg wzywa ich do wielkodusznej odpowiedzi „aby spotykać się, słuchać, kroczyć w historii, kroczyć razem, aby dzielić się wydarzeniami ludzkości”.

Charyzmat i posługa

Pierwsze Siostry Miłosierdzia zakładały jadłodajnie i opiekowały się chorymi ubogimi w ich domach. Później opiekowały się chorymi w szpitalach, kształciły młode dziewczęta w szkołach, opiekowały się podrzutkami.

Opiekowały się skazanymi na galerach, rannymi żołnierzami, starcami i chorymi psychicznie, zepchniętymi na margines; później organizowały szpitale, zakładały szkoły i domy dla osieroconych dzieci, oferowały nauke zawodu, uczyły młodych czytać i pisać oraz poprawiały warunki w więzieniach. Krótko mówiąc, chodziły wszędzie, a każdy, kto był w potrzebie, był przedmiotem ich opieki.

Dziś w 95 krajach świata jest 13 519 Sióstr Miłosierdzia zgromadzonych w 1619 wspólnotach.

Obecnie zajmują się różnymi posługami, takimi jak opieka nad osobami starszymi, słuchanie i udzielanie duszpasterskiego i duchowego wsparcia osobom w trudnej sytuacji życiowej, wspieranie migrantów, bezdomnych i rodzin więźniów, odwiedzanie i wspieranie osób bezdomnych i posługa modlitewna.

Poniżej prezenrtujemy nagranie papieskiego orędzia z napisami w jezyku polskim i pełne tłumaczenie przemówienia.

Tłumaczenie pełnego tekstu orędzia:

Drogie Siostry,
Zebraliście się na Konwencie w Paryżu, w waszym Domu Macierzystym przy Rue du Bac, aby w świetle Ewangelii zastanowić się nad waszą misją. Temat, który wybrałyście, „Ephata”, jest odważny i prowadzi Was do rozważenia potrzeby „przejścia porzez bramę…”, niestrudzonego „pójścia ku…” i „spotkania”. Jest to Waszą charakterystyczną cechą od samego początku. Jesteście Zgromadzeniem kobiet, które mają iść i nieść miłość Chrystusa Ubogim. To sprawiło, że na całym świecie nie tylko pomagaliście ubogim w wielkich instytutach, szpitalach, sierocińcach, szkołach, ale odwiedzaliście ich, wychodziliście im naprzeciw w miejscach, gdzie żyją, by razem z nimi uczestniczyć w drodze ludzkiego wzrostu, promocji życia, opieki duchowej.
Zapraszam was do spojrzenia na piękno waszego powołania, które jest piękne! Bóg powierzył wam swoich umiłowanych ubogich! Jesteście dla nich matkami i siostrami, a nie teściowymi! Matkami i siostrami. Matkami, ponieważ swoją miłością, swoją uwagę na wszystkie ich potrzeby, pobudzacie ich do Miłości Boga i otwieracie ich na piękno życia. Siostrami, ponieważ wspieracie ich w sytuacji, w jakiej się znajdują i towarzyszycie im w odkrywaniu swojej godności na wielu drogach życia, które z nimi pokonujecie. W ten sposób stajecie się coraz bardziej Siostrami [Córkami] Miłosierdzia, co zgodnie z myślą waszego Założyciela, św. Wincentego a Paulo, oznacza bycie Córkami Boga, obrazem więlkiej Miłości, o której świadczy nam sam Bóg.
Jako Siostry Miłosierdzia, w tych czasach naznaczonych tak wieloma sprzecznościami i tak wieloma formami marginalizacji, odgrywacie historyczną rolę jako kobiety, które żyją szczególną formą konsekracji, polegającą na towarzyszeniu jakże wielu naszym braciom i siostrom, ofiarom przemocy i dyskryminacji, na wychowywaniu dzieci, które są pierwszymi ofiarami nadużyć ze strony dorosłych, na strzeżeniu i obronie życia wokół was, waszym uśmiechem, waszą troską, waszym oddaniem się w służbie najmniejszym. Zachęcam was do pracy, aby każdy mógł mieć zagwarantowane podstawowe prawa, które zapewniają godne życie, do pomocy w ochronie naszego wspólnego domu, do przekazywania wiary i wartości chrześcijańskich nowym pokoleniom oraz do wychowywania ich do troski o siebie nawzajem. Jest tyle do zrobienia! Bóg wzywa Was, abyście odpowiedziały swoją szczodrobliwością. Bóg wzywa was do spotkania, do słuchania, do wkroczenia do historii, do kroczenia razem, aby dzielić się sprawami ludzkości.
Jesteście nadal wielką siłą duchową w Kościele i w świecie. Modlę się do Pana, aby za wstawiennictwem Maryi, jedynej Matki waszego Zgromadzenia, chronił was w waszym powołaniu i nadawał impuls waszej misji. Niech Pan Was błogosławi, niech Matka Boża Was chroni. I proszę, nie zapomnijcie się za mnie modlić. Dziękuję!
na podstawie publikacji w angielskim serwisie www.vaticannews.va/en/,
nagranie wideo z napisami pochodzi z witryny międzynarodowej Sióstr  Miłosierdzia;
tłumaczenie transakrypji papieskiego tłumaczenia – .famvin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tags: , , , , ,