web analytics
Zaznacz stronę

Triduum Paschalne jest ważne. To centrum roku liturgicznego. To także centrum naszego życia jako Wincentian. Kreatywność, która jest „twórcza aż do nieskończoności” również potrzebuje czasu, aby ponownie znaleźć się w centrum.

To samo dotyczy nas zaangażowanych w prace .famvin w trakcie Triduum będziemy się modlić za Was wszystkich.

Aż do wieczora w Poniedziałek Wielkanocny, 22 kwietnia, .famvin będzie „nieaktywny”. Liturgia męki, śmierci i powstania ze zmarłych, będzie dla nas, podobnie jak dla Was, źródłem odnowy sił.

Niech pokój Pański będzie zawsze z nami!

“Czyż nie jest to dzisiaj historia wielu z nas wierzących: żyć pomiędzy dwoma obrazami wyobraźni, takimi jakie były i działy się jednocześnie. Żyć gdzieś na dezorientującym styku pomiędzy tym co już jest i tym co jeszcze nie jest; żyć na granicy pomiędzy profanum i sacrum, gdzie różne wyobrażenia zderzają się i wzburzają nasze wody”. (Thomas F. McKenna, C.M.)


Tags: , , ,

Pin It on Pinterest

Share This