web analytics

wewnątrz .famvin

Triduum Paschalne w .famvin

Triduum Paschalne jest ważne. To centrum roku liturgicznego. To także centrum naszego życia jako Wincentian. Kreatywność, która jest „twórcza aż do nieskończoności” również potrzebuje czasu, aby ponownie znaleźć się w centrum.

To samo dotyczy nas zaangażowanych w prace .famvin. Javier, Emile, Beth, Monica, John, Liz, Matt, Remberth, Aidan, Yasmine, Thiago, Giuseppe i ja (Toma) w trakcie Triduum będziemy się modlić za Was wszystkich.

Aż do wieczora w Poniedziałek Wielkanocny, 17 kwietnia, .famvin będzie „nieaktywny”. Liturgia męki, śmierci i powstania ze zmarłych, będzie dla nas, podobnie jak dla Was, źródłem odnowy sił.

Niech pokój Pański będzie zawsze z nami!

“Czyż nie jest to dzisiaj historia wielu z nas wierzących: żyć pomiędzy dwoma obrazami wyobraźni, takimi jakie były i działy się jednocześnie. Żyć gdzieś na dezorientującym styku pomiędzy tym co już jest i tym co jeszcze nie jest; żyć na granicy pomiędzy profanum i sacrum, gdzie różne wyobrażenia zderzają się i wzburzają nasze wody”. (Thomas F. McKenna, C.M.)

, , ,

No comments yet.

Dodaj komentarz