web analytics

W kolejnej serii skłądającej się z trzech filmów, której publikację dzisiaj rozpoczynamy Ks. Tomaž Mavrič CM zaprasza nas do pogłębienia znaczenia charyzmatu wincentyńskiego, którego czterechset lecie obchodzimy w trakcie 2017 roku.

Pierwszy z filmów, „GLOBALIZACJA MIŁOSIERDZIA” został opublikowany w ubiegłym tygodniu. Dzisiaj przedstawiamy drugiwas already published a few days ago. We now present the second.

Przypomnijmy sobie, że w pierwszej serii filmów opublikowanej w styczniu O. Generał zaprosił nas do spojrzenia z wiarą i miłosierdziem na trzy przedmioty należace do św. Wincentego a Paulo: jego kapelusza, jego płaszcza i jego sandałów.

W nowym filmie Ks. Tomaž Mavrič CM zaprasza nas do refleksji na temat powołania każdego z nas: „Na początku, 400 lat temu, było wiele pracy, ale domy były małe i ubogie. Miłosierdzie działało jak magnes”. To miłosierdzie przynagliło wiele osób do odpowiedzi na Boże wezwanie…

Ks. Tomaž Mavrič mówi:

Na początku, 400 lat temu, było wiele pracy, ale domy były małe i ubogie. Miłosierdzie działało jak magnes. Jak pisze prorok Zachariasz: «W owych dniach dziesięciu mężów ze wszystkich narodów i języków uchwyci się skraju płaszcza człowieka z Judy, mówiąc: Chcemy iść z wami, albowiem zrozumieliśmy, że z wami jest Bóg» (Zach 8,23). To miłosierdzie przyciągało powołania. Miłosierdzie jest miłością, którą Duch Święty rozpala w naszych sercach. Jak pięknie jest widzieć naszego Ojca Generała z tymi naszymi konfratrami. Po latach posługi i miłosierdzia nazywamy ich „starymi”? Nie możemy po prostu nazywać ich „misjonarze zadowoleni”? Ich ogień jeszcze nie zgasł.

Linki do filmów we wszystkich językach w kanale YouTube:

Pytania do dyskusji:

Po obejrzeniu filmu we wspólnocie, można skorzystać z tych sugestii w ewentualnej dyskusji:

  1. Jakie odczucia wzbudają się we mnie, kiedy widzę zdjęcia tych misjonarzy-seniorów?
  2. Czy w mojej wspólnocie lub grupie rozmawiamy o towarzyszeniu mołodym ludziom? Czy pracujemy nad włączeniem ich w życie Rodziny Wincentynskiej?
  3. W liście na rozpoczęcie obchodów 400. rocznicy charyzmatu wincentyńskiego Ks. Tomaž Mavrič zaproponował takie działanie: każdy z nas – wspólnie, w grupie lub indywidualnie – wyznaczy sobie w czasie Roku Jubileuszowego ten konkretny cel: modlić się, być uważnym, szukać, zachęcać i zapraszać nowych kandydatów do podjęcia życia konsekrowanego w jednym ze Zgromadzeń Rodziny Wincentyńskiej lub do dołączenia do jednej z jej gałęzi świeckich. Czy to jest nierealne? Czy możemy to zrobić?

wprowadzenie do całej serii rozważań filmowych

2017 to dla nas rok charyzmatu. W przeciwieństwie do innych założycieli św. Wincenty a Paulo nie otrzymał wiadomość z niebios. W dwóch kluczowych w jego życiu momentach Duch Święty zaskoczył Wincentego i sprawił, że ten zadał sobie pytanie odnoszące się do dwóch różnych form ubóstwa: ludzie umierają z głodu i… ludzie są potępieni z tego powodu tego, że nie znają prawd niezbędnych do zbawienia. Tak więc by głód Słowa i głód pożywienia… każde z nich dwojako prowadzi do śmierci, śmierci ciała i śmierci duszy. Po niepowodzeniach, które miały miejsce w pierwszej dekadzie jego posługi kapłańskiej (niepowodzenia, o których pisał w liście adresowanym do swojej matki i mówił o zasłużonej emeryturze, która pozwoliłaby mu spędzić resztę życia u jej boku [por. CCD I, 15-16]) Wincenty zaczął odkrywać nowe znaczenie w swoim życiu, wynik jego działalności charytatywnej na rzecz Ubogich. Folleville i Châtillon stały się skrzyżowaniem dróg, na którym Wincenty spotkał Boga. Po tych wydarzeniach Wincenty poświęcił się misji, która nadał znaczenie i kierunek jego życiu… a jako członkom Rodziny Wincentyńskiej nadaje znaczenie naszemu życiu.

Na początku tego Roku Świętego, Roku Charyzmatu… być może lepiej będzie powiedzieć, na początku tego Roku Jubileuszowego, mając w pamięci sugestię jego z Konfratrów, a mianowicie Ks. Luigiego Mezzadriego, Przełożony Generalny Zgromadzenia Misji, Ks. Tomaž Mavrič zdecydował się na kontynuowanie dialogu z członkami Rodziny Wincentyńskiej za pomocą krótkich filmów, które będą opublikowane w różnych współczesnych kanałach medialnych. Na początek zostały zaprezentowane rozważania na temat kapelusza, płaszcza i sandałów św. Wincentego, które od czasów Rewolucji Francuskiej są przechowywane w Domu Misyjnym w Turynie (Włochy). Obecnie O. Generał kontynuuje rozważania w kolejnej trzy częściowej serii zachęcając nas do zagłębiania się w charyzmacie wincentyńskim:

  • Globalizacja miłosierdzia
  • Powołanie
  • Wychodząc na peryferie

Te przesłania są dostępne w ośmiu językach: angielskim, francuskim, hiszpańskim, portugalskim, polskim, słowackim, słoweńskim i włoskim. Jednakże, mamy ciche pragnienie, że możliwe będzie udostepnienie ich w kolejnych językach.

Producentem wideo klipów jest Piotr Dziubak na co dzień mieszkający w Rzymie i pracujący w, firmie Little Film Roma, reżyser i producent takich filmów jak „Jan Paweł II: Santo Subito – świadectwa świętości”, „Muzyka i nie tylko w Lanckoronie”, „Das Fenster zur Welt – 50 Jahre Zweites Vatikanisches Konzil“, „Alle perferie del mondo con Giovanni Paolo II”.

Dzisiaj rozpoczynamy to dzieło używając formy wideoklipów, które zrealizowane z perspektywy i doświadczeń różnych gałęzi Rodziny Wincentyńskiej pozwolą nam dać światu świadectwo, że charyzmat wincentyński żyje i działa.

Nagrania filmowe pochodzą z z kanału CMglobal.org na YouTube i są dostepne w ośmiu językach.


Tags: , , , , , , ,