web analytics

HW 16-008lourdesDrogie Siostry i Drodzy Bracia!

Przed nami najważniejsze święta religii chrześcijańskiej. Już za kilka chwil weźmiemy udział w Triduum Paschalnym na nowo przeżywając mękę, śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa. 

W tym roku towarzyszy nam okrągła rocznica Jubileuszu 1050 chrztu Polski. Jak czytamy w Liście pasterskim napisanym z tej okazji przez biskupów polskich:

W Wigilię Paschalną 966 roku, kiedy władca Polan Mieszko stanął przed chrzcielnicą, zaśpiewano ten wyjątkowy, starożytny hymn: „Weselcie się już, zastępy aniołów w niebie, weselcie się, słudzy Boga. Niechaj zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo. Raduj się ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem […], poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa!” („Exultet”).

I odtąd – każdego roku w Wigilię Paschalną – Kościół w Polsce śpiewa ten hymn tuż przed odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych; przepiękny hymn, przepełniony radością z dzieła zbawienia, skupiony na Chrystusie, który wyzwala nas ku miłości do Boga i ludzi.

W wielką sobotę podczas liturgii Wigilii Paschalnej staniemy i my, aby nie tylko wysłuchać tego pięknego starożytnego hymnu, nie tylko się wzruszyć i uświadomić sobie szybkość upływającego czasu, ale staniemy, aby na nowo wyrazić naszą wiarę w Boga, który objawia nam Syna – Zbawiciela i Odkupiciela człowieka. Wyznamy naszą wiarę i naszą miłość, na którą tak bardzo czeka Jezus i tak bardzo za nią tęskni, aby z naszych serc popłynęła ta pieśń zaufania i powierzenia się Jezusowi, który pragnie być najważniejszym przewodnikiem na ścieżkach naszego życia.

Jak czytamy dalej w liście biskupów: W chwili chrztu świętego każdej i każdego z nas to zbawcze wydarzenie staje się przełomowym momentem naszej osobistej duchowej biografii. Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego i bramą do życia w Trójcy Świętej. Jest to nie tylko zanurzenie w poświęconej wodzie, ale prawdziwe zanurzenie w śmierci i zmartwychwstaniu Pana, w Jego zwycięstwie nad złem. To prawdziwe źródło życia wiecznego dla nas.

Niech to źródło życia wiecznego dla nas nieustannie bije i napełnia nasze serca niegasnącym strumieniem Bożych łask i darów, abyśmy z Bożą pomocą pokonywali wszelkie trudności dnia codziennego, ale także utwierdzali się w przekonaniu, że Boża Opatrzność nad nami czuwa, że jesteśmy wszyscy w rękach kochającego nas Ojca.

Błogosławionych i radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Ks. Jacek Kuziel CM
Dyrektor WMM w Polsce

Kraków, u Matki Bożej z Lourdes 20 marca 2016

HW 16-009loudes


Tags: , , , ,