web analytics

Souraphiel 11Na zakończenie Konsystorza, w sobotę 14 lutego Papież Franciszek wręczył kapelusze i pierścienie 20 nowo desygnowanym Kardynałom.  Wśród nominacji ogłoszonych przez Ojca św. 4 stycznia,  tylko siedem jest z Europy. Swoich pierwszych w historii kardynałów będą miały m.in. Panama, Birma, Tongo i Republika Zielonego Przylądka. Wielu komentatorów wskazuje, że swoją decyzją Papież pokazał jak bardzo zależy mu na umiędzynarodowieniu hierarchii wybierając Kardynałów z najodleglejszych zakątków Kościoła Powszechnego. Kardynałowie pochodzą z 14 krajów, 15 jest w wieku poniżej 80 lat i będą brać udział w kolejnym Konklawe. Europejscy purpuraci stracili większość w Kolegium Kardynalskim.

Jest to także ważne i radosne wydarzenie dla Rodziny Wincentyńskiej i dla Zgromadzenia Misji, ponieważ wśród nowo ustanowionych Kardynałów  znalazł się arcybiskup Adis Abeby w Etiopii ks. Berhaneyesus Demerew Souraphiel CM. Odtąd będzie drugim Kardynałem ze Zgromadzenia Misji obok ks. Franca Rodé C.M. (81 lat) ze Słowenii, emerytowanego w 2011 r. Prefekta Kongregacji do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.

Souraphiel10sqAbune Berhaneyesus Demerew Souraphiel urodził się 14 lipca 1948 r. we wiosce Tchela Claka w pobliżu miasta Harar na środkowym wschodzie Etiopii. Wychowany w Kościele Katolickim obrządku łacińskiego. Jego pierwszą szkołą była niedługo wcześniej otwarta Bisrate Gabriel School w Dire Dawa dla chłopców w wieku przedszkolnym do szóstej klasy prowadzona przez De La Salle Christian Brothers from France. Od 1963 kontynuował naukę w Niższym Seminarium Duchownym Księży Misjonarzy a następnie w Wyższym Seminarium Duchownym Makanisa. W 1974 wstąpił do Zgromadzenia Misji. Po uzyskaniu Bakalaureatu z Teologii (Bachelor of Divinity) w Londynie przyjął święćenia kapłańskie w Etiopii 4 lipca 1974. W latach 1980 – 1983 pracował w Kurii Generalnej Zgromadzenia Misji i jednocześnie studiował na Uniwersytecie Gregorianum w Rzymie, gdzie uzyskał stopień magistra z socjologii gospodarczej. Po powrocie do Etiopii był m.in. wykładowcą w seminarium duchownym. W 1990 r. został Wizytatorem Prowincji Etiopii Zgromadzenia Misji.

Kiedy 10 czerwca 1994r. z dotychczasowej Prefektury Apostolskiej Nekemte wydzielono nowy Wikariat Apostolski Jimma-Bonga Abune Souraphiel został mianowany jego pierwszym Prefektem. Jego następcą na tym urzędzie byli bp Theodorus van Ruijven CM a od 2009 r.  Markos Ghebremedhin CM.

7 listopada 1997 r. Abune został mianowany biskupem tytularnym Bity i Administratorem Apostolskim Addis Abeby. 25 stycznia 1998 przyjął sakrę biskupią. Głównym konsekratorem był Paulos Tzadua (1921-2003), pierwszy etiopski Kardynał, którego rok później, 7 lipca 1999 r. został następcą jako etiopski katolicki arcybiskup Metropolita Addis Abeby obrządku bizantyjskiego, Prymas Etiopii i Przewodniczący Konferencji Episkopatu Etiopii i Erytrei.

Souraphiel 13Pierwszy stały Delegat Apostolski w Etiopii został mianowany w 25 marca 1937 r. 20 marca 1957 r. Etiopia nawiązała stosunki dyplomatyczne ze Stolicą Apostolską w randze Legata. Od 8 marca 1969 r. podniesiono je do rangi ambasady i nuncjatury. Ze względu na głęboki wpływ Kościoła na rozwój kraju władze Federacyjnej Demokratycznej Republiki Etiopii poprosiły Kościół Katolicki o rozszerzenie swojej misji i powołanie Międzynarodowego Uniwersytetu Katolickiego. Pod przewodnictwem Kardynała Souraphiela Konferencja Episkopatu Etiopii podpisała formalne porozumienie dotyczące utworzenia uniwersytetu, który oficjalnie nazwano Etiopskim Katolickim Uniwersytetem św. Tomasza z Akwinu.  Kardynał Souraphiel jest jego Kanclerzem. Pierwsze zajęcia dydaktyczne na uczelni, która jak dotąd ma swoją siedzibę na terenie katedry archidiecezjalnej rozpoczęto w 2008 r. Obecnie prowadzone są fakultety nauk społecznych, technologii informacyjnej, techniki medycznej, a Kardynał Metropolita chciałby rozszerzyć je o nauki przyrodnicze, rolnictwo i etykę. Rząd Etiopii dostarczył niemal 30 hektarową działkę, na której powstaje campus uniwersytecki, a jego Kanclerz odbywa wiele podróży po całym świecie w celu uzyskania wsparcia i funduszy na jego budowę.

W grudniu 2008 r. Kardynał był jednym z kilkunastu etiopskich dostojników kościelnych którzy uchwalili rezolucję przeciwko homoseksualizmowi, wzywając władze Etiopii do do szybkiego wprowadzenia do konstytucji zakazu praktyk homoseksualnych.  Kardynał jest także znany z wielu wystąpień, także na synodach biskupów, na temat zwalczania i rozwiązywania problemu handlu żywym towarem w Afryce. Na plenarnym zebraniu AMECEA (Stowarzyszenie Członków Konferencji Episkopatów Wschodniej Afryki) w lipcu 2014 ówczesny abp Souraphiel został wybrany Przewodniczącym AMECEA.

W listopadzie 2013, Berhaneyesus Demerew Souraphiel został uhonorowany przez Uniwersytet Niagara w Stanach Zjednoczonych (uczelnię założoną niemal 160 lat temu przez Zgromadzenie Misji i do dzisiaj prowadzoną przez Zgromadzenie) Medalem Rektora. Jak przy każdej podobnej okazji ks. Souraphiel dzielił się z uczestnikami uroczystej Eucharystii i akademii swoimi spojrzeniami na sytuację Kościoła Katolickiego w Etiopii.

Prywatnie to bardzo prosty, towarzyski, rozmowny i otwarty człowiek. Zawsze uśmiechnięty i otwarty, dzielący się problem,ia swojego kraju i Kościoła ze wszystkimi rozmówcami.

Souraphiel 12


Tags: , , , , , ,