web analytics

Dialog-Islam-VF-565-bar

Komunikat  Komisji Rodziny Wincentyńskiej ds. Dialogu z Islamem  o zmianie  terminu Sympozjum  na temat Dialogu z Islamem.

Sympozjum odbędzie się w DePaul University w Chicago, USA latem 2015 r.  Komisja Rodziny Wincentyńskiej dokonała zmiany z powodu lokalnych trudności planistycznych

Nowy termin to: 24 czerwca 2015 – przyjazd i 3 lipca 2015 – wyjazd

Temat: „Ja przyszedłem po to, aby mieli życie i mieli  je w obfitości ” (J 10,10)

W trakcie Sympozjum odbędą się  miedzy innymi prezentacje, będzie czas na studium, refleksję i dzielenie się doświadczeniem. Będzie także okazja do zwiedzania miasta.

Pośród poruszanych na Sympozujm zagadnień znajdą się, m.in.:

  • Nowoczesność a Islam
  • Świat Zachodni a Islam – dopasowanie kulturalne, prawodawstwo, projekty społeczne
  • Być chrześcijaninem z perspektywy muzułmanskiej oraz bycie muzułmaninem z perspektywy chrześcicjańskiej
  • Religia i przemoc
  • Jak prowadzić dialog z „twardogłowymi”
  • Arabskie wiosny – nadzieje i obawy
  • Rola uniwersytetów wincentyńskich dialogu międzyreligijnym.

Tłumaczenia symultaniczne będą dostępne po angielsku, fracnusku i hiszpańsku.

Sympozjum jest adresowane do członków wszystkich gałęzi Rodziny Wincentyńskiej.

Rejestracja zgłoszeń rozpocznie się w maju 2015.

Registration will open May 2015.

Szczegóły Sympozjum i dalsze aktualności na jego temat będzie można znaleźć na stornie internetowej
www.vindialogue.org


Tags: , , , , , ,