web analytics

Ks. Gregory Gay CM, Dyrektor Generalny Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej z okazji świąt wielkanocnych skierował do młodzieży świąteczne przesłanie zatytułowane: „Jezus żyje!” – „Jesus Is Alive!” – „¡Jesus esta vivo!”. Oto krótka refleksja Przełożonego Generalnego, aktualna nie tylko dla młodzieży:

Zmartwychwstanie. Co dla nas dzisiaj znaczy?
Oznacza, że On jest „Luz Estante” ale żywy.
Jest żywy i ma się dobrze mieszkając między nami.

Jezus jest tak żywy, jak powietrze, które wdychamy.
Jezus jest tak żywy, jak jak ludzie wokół nas.
On jest tak żywy, jak przyroda nas otaczająca.
On jest tak żywy, jak ci, których potrzebujemy na codzień.

Jezus jest światłem.
Jesteśmy synami i córkami światła.
Zostaliśmy też zaproszeni aby być światłem dla bliźnich.
Zostaliśmy zaproszeni do bycia Jezusem żywym.

Uczynimy to, gdy odejdziemy od siebie a uczynimy dobro drugim.
Jezus jest żywy, gdy wspólnie walczymy o sprawiedliwość i pokój.
Jezus jest żywy, kiedy mówimy, poszukujemy i żyjemy prawdą.

Moi bracia i siostry,
bądźcie Zmartwychwstaniem! Bądźcie Jezusem żywym!!


Tags: , , , , ,