web analytics

Rozpoczął się Adwent, przygotowanie na przyjście Króla Królów. Dzięki francuskojęzycznej S. Vallerie z redakcji międzynarodowej witryny Sióstr Miłosierdzia zachęcamy do wspólnej medytacji adwentowej. Na każdy dzień zostało przygotowane krótkie rozważanie na podstawie fragmentu Psalmu responsoryjnego z czytań mszalnych z danego dnia. Psalmy to pieśń pochwalna pielgrzymującego do Boga ludu. Adwent to dobry czas by chociaż na chwilę zatrzymać się, chociaż chwile pomyśleć, chociaż na chwilę skierować myśli i modlitwy do Boga Najwyższego, który z miłości do świata zesłał swego Syna Jedynego aby go wyprowadził z ciemności.

Z rozważaniami na pierwszy tydzień Adwentu można zapoznać się w zakładce
W CENTRUM UWAGI
witryny międzynarodowej, jak zawsze w sześciu językach, albo poniżej:

✣ PONIEDZIAŁEK ✣

„Uradowałem się, gdy mi powiedziano: Pójdziemy do domu Pańskiego! Proście o pokój dla Jeruzalem, niech zażywają pokoju ci, którzy ciebie miłują! Niech pokój będzie w twoich murach, a bezpieczeństwo w twych pałacach! Przez wzgląd na dom Pana, Boga naszego, będę się modlił o dobro dla ciebie” (Ps 122, 1.6.7.9).

Idziemy do domu Pana! Wyruszamy z nadzieją odnalezienia radości i pokoju. Jest nas wielu, gotowych wkroczyć w czas Adwentu, dlatego zróbmy pierwszy krok, nawet jeżeli wydaje nam się, że jesteśmy sami na drodze wiary. Wielu ludzi na całym świecie daje świadectwo wiary i nadziei na lepsze dni. Wiedzą, że Bóg jest wierny i że On kroczy przed nami naszymi drogami. Otwórzmy serca na ufność!

✣ WTOREK ✣

„Niebiosa głoszą chwałę Boga, dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon. Dzień opowiada dniowi, noc nocy przekazuje wiadomość. Nie są to słowa ani nie jest to mowa, których by dźwięku nie usłyszano: Ich głos się rozchodzi po całej ziemi, ich słowa aż po krańce świata.” (Ps 19,2-3.4-5)

Nie zawsze potrzeba donośnych słów, wielkich plakatów, kampanii reklamowych z wielkim rozmachem, by głosić chwałę Stwórcy. Wystarczy gest, wyciągnięta z pomocą dłoń, chwila rozmowy, kromka chleba, uśmiech na twarzy aby rozległo się radosne Alleluja! – Chwalcie Pana.

✣ŚRODA ✣

“Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć: orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoje imię. Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Twój kij i Twoja laska są tym, co mnie pociesza” (Ps 23, 1-4).

Każdy początek jest ryzykiem! Ale jest również szansą na przygodę i obietnicą odkrycia czegoś nowego. Czy odważymy się oprzeć na Pasterzu, który zna drogę i pułapki na niej ukryte? Jego laska pasterska pomoże nam przejść doliny i wąwozy. Doda nam sił do podążania obraną drogą.

✣ CZWARTEK ✣

„Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości: chcę wejść i złożyć dzięki Panu. Oto jest brama Pana, przez nią wejdą sprawiedliwi” (Ps 118, 19-20).

Sprawiedliwość, równość, godność, wiara w przyszłość… tak wiele obiecuje nam Jezus – Sprawiedliwy. Podążmy za Jego miłosiernym spojrzeniem, za Jego myślą, która wychodzi ponad to, co zewnętrzne i która obdarza każdego istnieniem. Budujmy na skale pokoju, a pozbądźmy się zdradliwego piasku konfliktów.

✣ PIĄTEK ✣

“Pan światłem i zbawieniem moim: kogóż mam się lękać? Pan obroną mojego życia: przed kim mam się trwożyć?” (Ps 27,1)

Czy ufam jak psalmista? W każdych okolicznościach? Panie, naucz mnie trwać przed Tobą po prostu takim, jaki jestem. Jestem Twoim umiłowanym dzieckiem. Ty znasz moje mocne i słabe strony. Pokładam ufność w Tobie, zawsze tak bliskim. Wzmacniaj moją wiarę, niepomny na moje roztargnienia. Mówisz do mnie: „Czy wierzysz, że mogę to uczynić?” Odpowiadam: „Tak, Panie!”

✣ SOBOTA ✣

“Pan buduje Jeruzalem. On leczy złamanych na duchu i przewiązuje ich rany. Pan dźwiga pokornych” (Ps 147, 2-3.6).

Bóg nie ma upodobania w tych, którzy zbliżają się do Niego z sercem pełnym samych siebie. Pan słyszy płacz ubogiego w duchu – tego, który liczy tylko na Boga, wiedząc, że wszystko od Niego pochodzi. Bóg ufa nam i pragnie, abyśmy byli Jego oczyma, Jego rękoma i Jego ustami. Bądźmy uczniami głoszącymi życiodajne Słowo Boże, niosącymi Jego moc i życie wszystkim utrudzonym drogą.