web analytics

najnowsze wiadomości na temat COVID-19

Ostatnie nominacje w Kurii Generalnej (Okólnik)

utworzone przez | lis 9, 2010 | Kuria Generalna, listy, okólniki, Przełożony Generalny, Zgromadzenie Misji | 0 komentarzy

W dniu dzisiejszym Przełożony Generalny opublikował Okólnik adresowany do wszystkich członków Zgromadzenia Misji, w którym przedstawia postaci ostatnio nominowanych urzędników Kurii Generalnej: Ekonoma Generalnego ks. Josepha Gedersa CM, Sekretarza Generalnego – ks. Giuseppe Turatiego CM i Prokuratora Generalnego – Alberto Vernaschiego CM. Poniżej przedstawiamy trzech nowo mianowanych lub proponujemy lekturę Okólnika.

Pierwsi dwaj obejmą swoje funkcje w styczniu. Ostatni już przejął urząd ze względu na to, że dotychczasowy Prokurator Generalny i jednocześnie Postulator Generalny – ks. Giuseppe Guerra CM został wybrany Wizytatorem Prowincji Neapolu. Należy wspomnieć, że funkcję Postulatora Generalnego objął ks. Luigi Mezzadri CM z Prowincji Rzymskiej.

« OKÓLNIK PRZEŁOŻONEGO GENERALNEGO (PDF)»

Ksiądz Joseph GEDERS CM, nowy Ekonom Generalny Zgromadzenia Misji. Pochodzi z Prowincji Zachodniej Stanów Zjednoczonych. Urodził się 3 sierpnia 1956. Do Zgromadzenia Misji wstąpił 14 sierpnia 1974 r. Inkorporowany 15 kwietnia 1978 r. w Perryvile, Missouri, święcenia kapłańskie otrzymał 27 września 1984 w St. Louis, Missouri. Stał na czele Wydziału Teologicznego a nastepnie był Dziekanem ds. Formacji w St. Louis Preparatory Seminary. Oprócz tytułu magistra teologii (M.Div.) ze specjalizacją z liturgiki ma za sobą kursy z zarządzania, finansów i zagadnień prawnych.

Pełnił funkcję Ekonoma Prowincji i regionalnego Prowincji Środkowo-zachodniej. Był dyrektorem Centrum Rozwoju Duszpasterstwa zarządzając programami edukacyjnymi w ramach formacji ciągłej dla duszpasterzy i dyrektorem Wydziałów Rozwoju Ewangelizacji oraz Katechizacji i Kultu Religijnego, oba w Archidiecezji Chicago. Od roku 2006 do chwili obecnej jest proboszczem parafii NMP Górskiej (Our Lady of the Mountains), parafii do której należy 800 rodzin w Jackson, Wyoming oraz proboszczem parafii Świętej Rodziny (Holy Family) złożonej ze 150 rodzin w Afton, Wyoming.

~~ ~~ ~~

Ksiądz Giuseppe TURATI CM, nowy  Sekretarz Generalny Zgromadzenia Misji. Pochodzi z Prowincji Turyńskiej Włoch. Urodził się w Como, 7 grudnia 1955 i wstąpił do Zgromadzenia Misji 9 września 1974. Święcenia kapłańskie przyjął 12 kwietnia 1980. Posiada stopnie naukowe z teologii i socjologii. Pracował wykładowca Teologii Moralnej i Socjologii, Metodyki Pracy Socjalnej i Etyki Profesjonalnej. Zna francuski, hiszpański, angielski i niemiecki.

Był kapelanem w ośrodku terapeutycznym dla narkomanów w Mediolanie, nastepnie jego dyrektorem, a na końcu Prezesem Stowarzyszenia kierującego tym oraz dwoma innymi ośrodkami dla uzależnionych. Prze wiele pracował w Wolontariacie Wincentyńskim pełniąc funkcję asystenta regionalnego w Regionie Lombardzkim jednocześnie będąc koordynatorem Centrum Kultury Wincentynskiej Lombardii oraz posługując jako ojciec duchowny Sekcji Młodzieży Stowarzyszenia św. Wincentego a Paulo.
Ksiądz Turati jest również moderatorem (webmasterem) włoskiej edycji portalu Rodziny Wincentyńskiej (Famvin.org/it). Przez dwie kadencje, od 1990 i ponownie od 2009 był Radcą Prowincjalnym oraz pełnił obowiązki Sekretarza CEVIM.

~~ ~~ ~~

Ksiądz Alberto VERNASCHI CM, nowy Prokurator Generalny Zgromadzenia Misji i Sióstr Miłosierdzia przy Stolicy Apostolskiej. Pochodzi z Prowincji Rzymskiej Włoch. Urodził się 7 stycznia 1939 r. w Rustigazzo di Lugagnano Val d’Arda (Piacenza). Do Zgromadzenia Misji wstąpił w 7 września 1957 r.. Ukończył studia filozoficzne I teologiczne w Collegio Alberoni w Piacenzy i otrzymał święcenia kapłańskie w Piacenzy 19 marca 1963. Od października 1963 do czerwca 1966 studiował Prawo Kanoniczne na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim uzyskując w 1965 licencjat i w 1967 doktorat z Prawa Kanonicznego.

W Zgromadzeniu Misji był wykładowcą Prawa Kanonicznego w Collegio Alberoni, Wizytatora Prowincji Rzymskiej, Asystenta Regionalnego Wolontariatu Wincentyńskiego w Toskanii, Dyrektora Sióstr Miłosierdzia Prowincji Rzymskiej i Sieneńskiej, Superiora domów w Piacenzy, Florencji i Sienie. Obecnie jest Superiorem w Leonianum w Rzymie i Ekonomem Prowincjalnym.
Do jego innych funkcji nalezy dodać posługę Wikariusza biskupiego ds. życia konsekrowanego w diecezji Piacenzy oraz Komisarza Papieskiego dla rodziny monastycznej “Fraternità di Gesù” w Klasztorze Vallechiara di Lanuvio (w Rzymie) w 2008 r.

Pełniąc urząd Prokuratora Generalnego pozostanie członkiem Prowincji Rzymskiej i nadal będzie mieszkał w Leonianum.

This article is available in English at the website of CM NEW ENGLAND

Priest Joseph GEDERS, the new Treasurer General Congregation of the Mission. It comes from the Western Province of the United States. Born August 3, 1956. Until he joined the Congregation of the Mission on 14 August 1974 incorporated April 15, 1978, in Perryvile, Missouri, was ordained priest 27 September 1984 in St. Louis, Missouri. He was the head of the Faculty of Theology and then was Dean of Formation at St. Louis Preparatory Seminary. In addition to the title of Master of Theology (M. Div.) Specializing in Theology has had courses in management, finance and legal issues. He served as Treasurer of the Province and the regional Central-Western Province. He was director of the Center for Pastoral Development in managing the educational programs of ongoing formation for priests and the director of the Departments of Evangelization and Catechesis Development and worship, both in the Archdiocese of Chicago. Since 2006 he has been pastor of the Mountain of the Virgin (Our Lady of the Mountains), the parish belongs to 800 families in Jackson, Wyoming, and the Holy Family parish (Holy Family) consisting of 150 families in Afton, Wyoming.

0 komentarzy

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Rodzina Wincentyńska na rzecz bezdomności:

VinFlix
VFO

Kategorie

archiwum

Polecane wideo

Obserwuj nas na Twitterze

Pin It on Pinterest

Share This