web analytics

Sobota, 16 października, drugi dzień spotkania z charyzmatem Wincentyńskim w Laboratorium zorganizowanym w Domu Prowincjalnym Sióstr Miłosierdzia na Tamce w Warszawie. Dzień bardzo pracowity, który  możnaby także nazwać „dniem księdza Luigiego” z racji wielości jego wystapięń, na które wszyscy uczestnicy z niecierpliwością czekiwali.  Jednocześnie to dzień wspomnień, z jednej strony liturgicznego – św. Jadwigi Sląskiej, a z drugiej historycznego, to 32. rocznica wyboru papieża Jana Pawła II.  O tym wszystkim pamiętano w porannych modlitwach ze szczególnym uwzględnieniem Sióstr Solenizantek i innych człońkin Rodziny Wincentyńskiej, których imieniny dzisiaj przypadały.

Po moditwach porannych i rozmyślaniu, o godz. 7:00 rozpoczęła się połączona z Jutrznią koncelebrowana Msza św. , której przewodniczył oraz wygłosił homilię ks. Paweł Holc CM, Asystent Wizytatora i proboszcz parafii NMP z Lourdes, wykładowca teologii dogmatycznej w ITKM i Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II. Eucharystia połączona była z Jutrznią. Koncelebrowali ks. dyrektor Kazimierz Małżeński CM, ks. Luigi Mezzadri CM,  ks. Stanisław Deszcz CM, ks. Zygmunt Berdychowski CM, ks. Eugeniusz Dobkowski CM i ks. Władysław Piotrowski CM.

POSŁUCHAJ HOMILII KSIĘDZA PAWA HOLCA CM

O godz. 9:00 nastąpiło oczekiwane przez wszystkich pierwsze dzisiaj spotkanie z Ks. Luigim Mezzadrim CM. Należący do Prowincji Rzymskiej Zgromadzenia, ks. Luigi jest uznanym profesorem historii Kościoła Papieskiego Uniwersytetu Gregorianum w Rzymie, autorem (wspólnie z nieżyjacym już, ks. Jose Maria Romanem CM) najnowszej biografii św. Wincentego a Paulo tłumaczonej na wiele języków, ekspertem w dziedzinie duchowości św. Wincentego i sw. Ludwiki oraz historii Zgromadzenia.

Ks. Mezzadri wygłosił dwa wykłady: „Świeccy u źródeł Misji i Miłosierdzia” (Laici all’origine della MISSIONE e della CARITÀ) oraz drugi – „Chrzest i miłosierdzie w duchowości świeckiego członka Rodziny Wincentyńskiej” (Battesimo e carità nella spiritualità del laico vincenziano). W rolę tłumacza wcielił się Ksiądz Dyrektor.

POSŁUCHAJ WYKŁADU:
ŚWIECCY U ŻRÓDEŁ MISJI I MIŁOSIERDZIA

(Laici all’origine della MISSIONE e della CARITÀ)

POSŁUCHAJ FRAGMENTU WYKŁADU:
ŚW. WINCENTY O SPOWIEDZI GENERALNEJ

POSŁUCHAJ FRAGMENTU WYKŁADU:
REGULAMIN BRACTWA MIŁOSIERDZIA

POSŁUCHAJ WYKŁADU:
CHRZEST I MIŁOSIERDZIE W DUCHOWOŚCI
ŚWIECKIEGO CZŁONKA RODZINY WINCENTYNSKIEJ

(Battesimo e carità nella spiritualità del laico vincenziano)

POSŁUCHAJ PYTAŃ I ODPOWIEDZI PO WYKŁADZIE
(Ascolti le domande e risposte dopo l’intervento)

Modlitwa Anioł Pański zakończyła część wykładową. Po tak bogatej uczcie intelektualnej posiłek dla ciała i chwila odpoczynku były i zasłużone i wskazane. Swoje podwoje przed uczestnikami otworzyła Biblioteka i Archiwum Domu Prowincjalnego umożliwiając spojrzenie na najcenniejsze archiwalia przedstawiające początki Zgromadzenia w Warszawie i Polsce takie jak strony Kroniki Domu z roku 1712, wspomnienia spisane przez Siostry w czasie wojny, zwyczajnik i trochę cennych pamiątek po zmarłej w opinii świętości S. Róży Okęckiej SM, Wizytatorce Prowincji Warszawskiej. W krużgankach wyeksponowano pieczołowicie wykonana tablice, jedną upamiętniającą dzień kanonizacji św. Ludwiki (11 marca 1934) a drugą wykonaną przez Wolontariat Wincentyńskich, która pokazuje pełne dynamiki życie Wolontariatu i niektóre z realizowanych przez nich projekty.

Popołudnie przybrało charakter warsztatowo-dysusyjny. Najpierw w Izbie Zgromadzenia, po 14:00, rozpoczęła się „Debata Rodzinna”. W jej ramach przedstawiciele poszczególnych gałęzi Rodziny Wincentyńskiej przedstawili wszystkim zgromadzonym opracowane przez ich organizacje projekty, które mogłyby stać się wspólną misją Rodziny Wincentyńskiej w Polsce na rzecz Ubogich. Te prezentacje ukazały nieograniczoną pomysłowość. Referujący swoje projekty wyrażali pragnienie i potrzebę coraz większej współpracy pomiędzy grupami Rodziny Wincentyńskiej.

W drugiej części popołudniowych zajęć znalazło się miejsce dla dyskusji w grupach na temat przedstawionych projektów oraz na inne związane z rozwijaniem charyzmatu Wincentyńskiego. Same projekty oraz wypracowane w grupach wnioski i sugestie zostaną przekazane liderom i Przełożonym Rodziny Wincentyńskiej w Polsce celem dalszego rozpoznania oraz przedstawienia do zatwierdzenia jednego projektu na rzecz Ubogich, który jako Wspólnota duchowa św. Wincentego i św. Ludwiki moglibyśmy wspólnie realizować.

Po wieczornej modlitwie Koscioła – Nieszporach, po raz kolejny uczestnicy Laboratorium spotkali się z ks. Luigim Mezzadrim CM. Tym razem było to spotkanie autorskie, bowiem ks. Luigi jest cenionym autorem ponad trzystu różnych publikacji na temat historii Zgromadzenia Misji, Sióstr Miłosierdzia ale przede wszystkim naszych Założycieli i przekazanego przez nich charyzmatu. W czasie spotkania włoski Misjonarz podzielił się, na tyle , na ile w takim krótkim spotkaniu to możliwe, swoją ogromną miłością i wiedzą na temat naszego Ojca Założyciela. Część z jego dzieł, niektóre także przetłumaczone na polski, można było zobaczyć podczas dzisiejszego wieczoru. Uczestnicy mieli także możliwość otrzymania autografu z dedykacją Ks. Luigiego.  Ks. Stanisław Deszcz jako tłumacz pomagał w komunikacji. Podobnie jak wczoraj odśpiewanie Apelu Jasnogórskiego zakończyło ten jakże bogaty w wydarzenia dzień.

SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC

Tags: , , , , , , , , ,