web analytics

list SVP 16ix1660W ciągu niemal dziewięciu lat od 1651 do 1660 św. Wincenty a Paulo wysłał ok 120 listów do Konfratrów Domu Świętokrzyskiego w Warszawie. Tyle zachowało się w archiwum prowincjalnym Biblioteki Księży Misjonarzy w Domu Stradomskim. Niektóre z listów pisane sa własnoręcznie przez Wincentego. Inne, zwłaszcza z późniejszego okresu były dyktowane osobistym sekretarzom i jedynie podpisane przez Wincentego a Paulo. List z 16 września 1660 jest jednym z najcenniejszych.

imag0036-cap-letter

Prawdopodobnie jest to jeden z ostatnich listów podyktowanych i własnoręcznie podpisanych przez Świętego Wincentego. Ponadto, jak twierdzą historycy, nie często, szczególnie w ostatnim okresie życia Wincenty podpisywał listy pełnym imieniem i nazwiskiem. Oglądając ten szczególny dokument mamy więc dodatkową okazję zobaczyć oryginalny podpis Świętego.

imag0036-thomasbertheZe względu na bezcenne dziedzictwo Zgromadzenia a przede wszystkim na wiek dokumentu, listy Wincentego do Konfratrów w Warszawie nie są na codzień udostępniane publicznie. Ostatnio miało to miejsce w listopadzie 2009 r. w trakcie wystawy w Muzeum Historyczno-Misyjnym na Stradomiu poświęconej duchowości Wincentyńskiej. Obecnie, w dniu narodzin Świętego Wincetego dla nieba pragniemy pokazać szerszemu gremium ten właśnie list, który Monsieur Vincent napisał na 10 dni przed śmiercią, tuż przed pogorszeniem się jego stanu zdrowia.

imag0016-signature

Słowa Wincentego zostały spisane przez jego osobistego sekretarza, brata Tomasza Berthe’ego, o czym tenże informuje w dopisku w prawym dolnym rogu. Sam Święty, własnoręcznie podpisał list dodając swoje tytuły. Mimo widocznego drżenia ręki możemy bez trudu przeczytać słowa: „Wincenty a Paulo, niegodny Przełożony Generalny Zgromadzenia Misji i Dyrektor Konfraterni Córek Miłosierdzia”.

imag0016-sealPod podpisem z lewej strony widać wyraźnie odciśniętą suchą, metalową pięczęć Przełożonego Generalnego. Ciekawostką jest, że ta pieczęć różniła się od znanego wszystkim godła Zgromadzenia. Postać Zbawiciela ma nieco inaczej ułożone ręce, bardziej uniesione ku górze. Na obwodzie umieszczony jest napis SUPERIOR GENERALIS CONGREGATIONIS MISSIONIS.


Tags: , , , , , , , , ,