web analytics

PuebloDeDios-banner_480x

Pueblo de Dios (Lud Boży), program religijny hiszpańskiej telewizji publicznej RTVE regularnie prezentuje filmy dokumentalne przedstawiające różne wspólnoty Kościoła Katolickiego, niosące świadectwo Bożej obecności wśród ubogich naszych czasów. Niektóre z nich w bardzo wyraźny sposób przybliżają charyzmat Wincentynski szczególnie w trakcie trwania roku 350 rocznicy śmierci św. Wincentego i św. Ludwiki. FAMVIN Español przygotował listę tych, dostępnych online programów z serii Pueblo de Dios, które poświęcone są misji Rodziny Wincentyńskiej wśród ubogich. To spektakularny przykład tego jak Duch Św. Wincentego i Św. Ludwiki żyje dzisiaj w Rodzinie Wincentyńskiej. Chociaż filmy są z hiszpańskim narratorem to język obrazów nie wymaga słów i tłumaczy. Wszystkie mogą być wykorzystane jako ilustracja do Rozważania na sierpień Roku 350 Rocznicy

27 czerwca 2010 – Como un gran fuego (Jak wielki ogień)
Film przedstawia pracę ponad dwudziestu tysięcy Sióstr Miłosierdzia na polach ubóstwa, wykluczenia społecznego, ochrony zdrowia i edukacji.

20 czerwca 2010 – Bolivia, la infancia amanecida (Boliwia – świt dzieciństwa)
To opowieść o Siostrach Miłosierdzia, które we współpracy z hiszpańską organizacją pozarządową COVIDE-AMVE oferują dzieciom z ulic Cochabamba, stolicy Boliwii szansę odbudowania swojego życia.

23 maja 2010 – Otra heroína de Cochabamba (Inna bohaterka Cochabamby)
Film ukazuje S. Adelinę Gurpegui SM pracującą wśród ubogich, bezdomnych i chorych w Cochabamba oraz jej zaangażowanie w dzieło Proyecto Solidaridad (Projekt Solidarność) – ambulatorium, jadłodajnię, magazyn odzieży dla ubogich i potrzebujących.

9 maja 2010 – La Otra Granada (Inna Granada)
Atrakcja turystyczna Andaluzji – Granada ma też swoje drugie oblicze. S. Maria Dolores SM oprawadza widzów po północnych dzielnicach miasta, najbardziej zaniedbanych, których mieszkańcy uczestniczą w różnych programach inicjowanych przez Siostry Miłosierdzia.

18 kwietnia 2010 – Pedro Opeka, el apóstol de la basura (Ksiądz Opeka – Apostoł Wysypiska Śmieci)
Drugi z serii filmów poświęconych ks. Pero Opeka CM, argentyńskiemu misjonarzowi, który dwadzieścia lat temu na przedmieściach Antanannarivo, stolicy Madagaskaru, na wysypiskach śmieci zaczął organizować pomoc ludziom tam żyjącym. Przez te lata Stowarzyszenie Humanitarne AKAMASOA zamieniło część wysypisk w prawdziwe miasto z podzieloną na 17 dzielnic infrastrukturą.

14 marca 2010 – Cien años cocinando sueños (Sto lat gotowania marzeń)
Opowieść o Kuchni Ekonomicznej Santander (La Cocina Economica Hijas de la Caridad) prowadzonej w Kantabrii od 1908 r. rzez Siostry Miłosierdzia jadłodajni dla ubogich. Pierwotnym celem tego dzieła było dostarczyć zdrowe i kompletne wyżywienie ubogim tamtych czasów. Przez lata nic się w tym względzie nie zmieniło.

14 lutego 2010 – Akamasoa: fiesta en el basurero (Akamasoa – święto na śmietniku)
To pierwszy z dwóch filmów dokumentalnych o projekcie Stowarzyszenia AKAMASOA dzięki któremu ponad 800 rodzin nadal żyje w ludzkich warunkach na wysypiskach śmieci na obrzeżach Antananarivo na Madagaskarze. Dzięki Stowarzyszeniu 17 tysięcy ludzi mogło odzyskać godność.

7 lutego 2010 – Al sur de Madagascar (Południe Madagaskaru)
To drugi z dwóch filmów o pracy hiszpańskich Misjoanrzy św. Wincentego a Paulo najbardziej wysuniętym na południe regionie Madagaskaru – Androy. Film próbuje pokazać jak bardzo ich praca wykracza poza duszpasterstwo na tych zapomnianych i zmarginalizowanych terenach.

17 grudnia 2009 – Por los caminos de El Androy (Na ścieżkach Androy)
Pierwszy z dwóch filmów dokumentalnych pokazujących dzieła hiszpańskich Misjonarzy św. Wincentego a Paulo w regionie Androy na Madagaskarze. Dziesięciu hiszpańskich misjonarzy obsługuje 94 szkoły i 250 kaplic i kościołów na obszarze 22,000 km kw. na których mieszka 600,000 ludności.


Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,