web analytics

JanSochaCM-bwW czwartek, 15 lipca 2010 w wieku 77 lat, 6o lat powołania i 52 lat kapłaństwa zmarł ks. Jan Socha CM, długoletni duszpasterz polonijny Polskiej Misji Katolickiej we Francji, proboszcz parafii Les Gautherets w Saint-Vallier, w środkowo-wschodniej Francji.  Zmarły został pochowany w grobowcu Zgromadzenia Księży Misjonarzy na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie w poniedziałek 19 lipca 2010 po nabożeństwie pogrzebowym (o godz. 11:00) odprawionym w kościele seminaryjnym pw. Nawrócenia św. Pawła w Krakowie na Stradomiu.  W tym samym dniu (o godz. 18:00) odprawiona został również Msza św. żałobna w kaplicy w Les Gautherets.

Ks. Jan Socha urodził się 6 sierpnia 1933 r. w Wojsławicach (obecnie gmina Gózd,powiat radomski). Był starszym bratem bp Pawła Sochy CM. Do Zgromadzenia Księży Misjonarzy  został przyjęty 27 września 1950 r. (rok później wstąpił jego brat Paweł). Obaj bracia przyjęli święcenia kapłańskie z rąk bp Baziaka w Krakowie 22 maja 1958 r.

Przez większość lat posługi kapłańskiej był zaangażowany w duszpasterstwie polonijnym w Polskiej Misji Katolickiej we Francji. Od 1971 pełnił funkcję proboszcza parafii Les Gautherets. Tutaj przyczynił się m.in. do powstania i rozwoju polonijnego zespołu tańca „Tradycje” (Traditions). Był niezwykle cenioną i szanowaną osobą wśród Polonii francuskiej.

[zdjęcie, archiwum Polskiej Misji Katolickiej w Montceau Les Mines]


Tags: , , , ,