web analytics

SVP-FB-logoW dawnym kalendarzu liturgicznym 19 lipca obchodziliśmy uroczystość św. Wincentego a Paulo (obecnie 27 września).  Odwołując się do tego historycznego dnia prezentujemy dzisiaj fotokopię biografii Świętego Założyciela opublikowanej przez Księgarnię św. Wojciecha w Poznaniu w 1909 w dziele « ŻYWOTY ŚWIĘTYCH PAŃSKICH na podstawie Kalendarza Kościelnego z uwzględnieniem dzieła ks. Piotra Skargi T.J. oraz innych opracowań i źródeł na wszystkie dni całego roku ułożonych przez ks. Władysława Hozakowskiego ».  (Egzemplarz ze zbiorów prywatnych).


Tags: , , ,