web analytics

Logo-AG2010_enNie możemy wszyscy być uczestnikami Konwentu Generalnego. Ale wszyscy możemy przez chwilę poczuć się jakbyśmy tam byli. Czy to w kaplicy św. Wincentego a Paulo przy Rue de Sevres – patrząc na migawki z Mszy św. pod przewodnictwem Przełożonego Generalnego otwierającej Konwent, czy też patrząc obiektywem kamery na pierwszą, poranną sesję obrad.  A na zakończenie usta same będą się nam otwierać do modlitwy „Nadziejo Izraela” tak jak to robią delegaci.   Dodatkowo proponujemy nagranie wystąpienie Br. Francisco Berbegal Vasqueza CM, w którym przesdstawił sprawozdanie z zakończonej na początku czerwca pierwszej sesji formacyjnej dla braci w CIF. Przyjemnego oglądania.

PIERWSZY DZIEŃ KONWENTU W OBIEKTYWIE KAMERY

BR. FRANCISCO BBERBEGAL VASQUEZ CM
(nagranie po hiszpańsku)


Tags: , , , , , , , ,