web analytics

Logo-AG2010_en„Z okazji XLI Konwentu Generalnego Zgomadzenia Misji Jego Świątobliwość Papież Benedykt XVI przesyła serdeczne życzenia wszystkim uczestnikom zapewniając o swojej żarliwej modlitwie aby ich starania przyczyniły się do odnowy w głoszeniu Ewangelii najuboższym…” czytamy na wstępie listu, który przed rozpoczęciem Konwentu przysłał Przełożonemu Generalnemu Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej Kardynał Tarcisio Bertone. O. Generał odczytał ten list na początku pierwszej sesji w poniedziałek. Niżej zamieszczamy List Kardynała.

~~ ~~ ~~ ~~ ~~

** pobierz w wersji PDF do druku ***

Sekretariat Stanu
Sekcja Spraw Ogólnych

Z okazji XLI Konwentu Generalnego
Zgromadzenia Misji

Jego Świątobliwość Papież Benedykt XVI przesyła serdeczne życzenia wszystkim uczestnikom zapewniając o swojej żarliwej modlitwie aby ich starania przyczyniły się do odnowy w głoszeniu Ewangelii najuboższym. W obecnym roku, 350. rocznicy śmierci św. Wincentego a Paulo, niechaj wszyscy księża i bracia Misji przywołają na pamięć to, że duch misjonarza wymaga aby przyoblekli się w ducha Jezusa Chrystusa. Byli ludźmi duchowymi nasyconymi Bożą miłością. Tutaj znajdziecie odwagę by iść na spotkanie z ubogimi by głosić im Dobrą Nowinę Jezusa Chrystusa.

Teraz, gdy Rok Kapłański dobiegł właśnie końca, niech Zgromadzenie Misji pozostanie wierne swojemu powołaniu do formowania kapłanów ożywionych dynamizmem misjonarskim, który przyczyni się do odnowienia Kościoła i świata w duchu Ewangelii. Misje ad gentes także wymaga od niego większego zaangażowania, w roku 150-ej rocznicy śmierci św. Justyna de Jacobis, tego dobrego pasterza, który całkowicie oddał się Bogu i swojej misji. Niech nigdy nie zabraknie wam gorliwego ducha waszego założyciela aby „aby spieszyć z pomocą duchową do naszych bliźnich jak do ognia”!

Powierzając uczestników Konwentu Generalnego opiece św. Wincentego a Paulo i świętego Justyna de Jacobis oraz matczynemu wstawiennictwu Najświętszej Pani, Ojciec Święty przesyła wam czułe Błogosławieństwo Apostolskie, które rozszerza na wszystkich członków Zgromadzenia Misji i osoby korzystających z ich apostolatu.

W Watykanie, 8 czerwca 2010

Kardynał Tarcisio Bertone
Sekretarz Stanu Jego Świątobliwości

Do: Gregory Gay
Przełożony Generalny Zgromadzenia Misji
Rzym


Tags: , , , ,