web analytics

AICpolska-banner

W miniony weekend, od piątku 18 czerwca do niedzieli 20 czerwca w Misjonarskim Ośrodku Formacyjnym VINCENTINUM w Krzeszowicach odbyło się Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo (AIC Polska), na które przybyli reprezentanci Jednostek Terenowych z całego kraju. W tym roku upłynął termin pięcioletniej kadencji władz stowarzyszenia. Dlatego oprócz zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego, delegaci wybierali nowy zarząd.

Msza św. w kaplicy św. Wincentego (w budynku ośrodka), którą odprawił Moderator Krajowy Rodziny Wincentyńskiej, ks. Jerzy Górny CM otworzyła zjazd w piątek popołudniu. Wieczorem rozpoczęto obrady zajmując się na wstępie sprawami przebiegu i programu Zjazdu.

Właściwe obrady miały miejsce w sobotę. Po porannej Mszy św. w kaplicy domowej i śniadaniu na pierwszym spotkaniu delegaci wysłuchali sprawozdań z jednostek terenowych Stowarzyszenia. AIC Polska składa się obecnie z 22 jednostek terenowych działających przy wiekszość parafii Misjonarskich w Polsce oraz kilku parafiach nie prowadzonych praz księży Zgromadzenia a także przy placówkach Sióstr Miłosierdzia. Stowarzyszenie prowadzi też Dom Samotnej Matki w Żaganiu. W trakcie obrad trwających z przerwą na obiad i przerwą rekreacyjną niemal do godz. 18-tej delegaci dokonali wyboru nowego Zarządu Krajowego Stowarzyszenia.

W głosowaniu nowym Prezesem została wybrana p. Irena MITURA, wiceprezes Jednostki Terenowej przy parafii św. Krzyża w Warszawie. Na codzień poświęca wiele swojego czasu chorym i ubogim. Wybór nowego prezesa okazał się podwójnym powrotem do tradycji, bowiem Prezesem wybrano przedstawiciela jednostki terenowej i nie przewodniczącej tej jednostce. Wybrano również innych członków Zarządu Stowarzyszenia.

AIC-Zarzad-2010-prezydium

Zostali nimi: p. Andrzej BRATEK z Sopotu jako Wiceprzes (Prezes jednostki przy parafii Zesłania Ducha św. i dotychczasowy prezes Zarządu Krajowego), p. Maria BIELECKA z Krakowa jako Skarbnik (pełniła tę funkcję dotychczas), p. Agnieszka SIEKIERŻYCKA z Krzeszowic jako Sekretarz, oraz członkowie Zarządu,  p.  Teresa KRAUZE z Krakowa i  p. Ryszard POTORSKI ze Słubic.

Po kolacji delegaci wzięli udział w nabożeństwie czerwcowym, po którym wieczór wszyscy spędzili na spotkaniu przy ognisku. Niedziela podobnie rozpoczęła się od udziału we Mszy św. w kaplicy św. Stanisława biskupa i męczennika wspólnie z wiernymi z okolicznych domów, którzy regularnie uczestniczą w niedzielnej Eucharystii.

Po śniadaniu odbyło się ostanie posiedzenie Zjazdu, na którym nowo powołany Zarząd odpowiadając na sugestie delegatów zadeklarował bezzwłoczne przystąpienie do opracowania planu działalności charytatywnej na rozpoczynające się pięciolecie swojej kadencji z uwzględnieniem najbardziej palących wyzwań XXI wieku.

Anioł Pański tuż przed południem i następujący po nim obiad zakończyły obrady Walnego Zebrania. Po południu delegaci rozjechali się do swoich domów.

Stoją od lewej: Ryszard Potorski ( członek zarządu), Maria Bielecka (skarbnik), Irena Mitura (prezes), Teresa Krauze (członek zarządu), Agnieszka Siekierżycka (sekretarz), Andrzej Bratek (wiceprezes)

Stoją od lewej: Ryszard Potorski ( członek zarządu), Maria Bielecka (skarbnik), Irena Mitura (prezes), Teresa Krauze (członek zarządu), Agnieszka Siekierżycka (sekretarz), Andrzej Bratek (wiceprezes)

~~ You may read this article in English at VINCENTIANS.PL ~~


Tags: , , , , , ,