web analytics

anniversary-banner-new-pol-buttonW rozważaniu na maj przygotowanym na kolejny miesiąc Roku Jubileuszowego, czytamy: „Święty Wincenty nie tylko wysłał Misjonarzy by głosili misje, lecz także by pomagali ubogim w ich potrzebach duchowych i materialnych …pomoc udzielana przez św. Wincentego polegała na udzielaniu pomocy duchowej i materialnej ubogim bez żadnych kosztów po ich stronie. Boża Prawica wybrała św. Wincentego by zaniósł «tablice prawa» swojemu ludowi. Z podziwu godną gorliwością przy pomocy misji uświęcił tysiące dusz. Prowincjom całkowicie zniszczonym przez wojnę wystarał się o pomoc duchową. Tysiące uratował z paszczy śmierci i uwolnił nieszczęśliwe dusze od rozbicia się o skały…”

Rozważanie nosi tytuł „Ewangelizacja ubogich”. Jego autorem ks. José Luis Azevedo Fernández  CM, portugalczyk pracujący w Wice Prowincji Mozambiku, który dzieli się z nami swoimi doświadczeniami misjonarza w Mozambiku, kraju, który najpierw walczył o niepodległość, a nastepnie w ramach marksistowskiej wizji świata walczył o wolność od religii. Odwołuje sie także do doświadczenia kapelana wojskowego w szkole spadpchronowej, co dostarcza dodatkowe spojrzenie na ewangelizowanie ubogich będąc wśród nich i jak oni.

» ROZWAŻANIE NA MAJ 2010 (PDF) «

Ósme Rozważanie mozesz również przeczytać on-line w witrynie 350 Rocznicy


Tags: , , , ,