web analytics

logo-WielkiPost-2010W polskiej tradycji wielkopostnej kazania o Męce Pańskie, zwane także kazaniami pasyjnymi są ważnym elementem przeżywania tego świętego okresu umartwienia i refleksji. Towarzyszą nabożeństwu Gorzkich Żalów przez wszystkie niedziele Wielkiego Postu i Niedzielę Palmową. Jako drugi temat naszych wielkotygodniowych rozważań proponujemy wysłuchanie bardzo wyjątkowych kazań pasyjnych.

Dzięki uprzejmości Konfratrów Prowincji Nowej Anglii Zgromadzenia Misji prezentujemy cztery z sześciu kazań głoszonych w tym roku w kościele św. Stanisława Kostki i kościele św. Cyryla i Metodego na Brooklynie, w nowym Jorku. Kaznodzieją jest zasłużony w duszpasterstwie i długoletni rekolekcjonista ks. Józef Szpilski CM z Prowincji Nowej Anglii.  Ze względów organizacynych i technicznych nie było możliwe wykonanie nagrań wszystkich kazań z Gorzkich Żalów za co przpraszamy. Nagrania pochodzą z witryny VINCENTIANS New England Province

(nagrania w formacie MP3, wystarczy kliknąć na tytuł aby uruchomić automatyczne odtwarzanie. W trakcie odtwarzania nagrania można go ściągnąć na własny komputer. Pliki mają wielkośc ok 15 – 18MB)

I Niedziela Wielkego Postu
II Niedziela Wielkiego Postu
V Niedziela Wielkiego Postu
Niedziela Palmowa


Tags: , , , , , ,