web analytics

NotreDame 106Po Komunii św. i ogłoszeniach duszpasterskich uroczystej Mszy św. w katedrze Notre-Dame w Paryżu 14 marca ku czci św. Ludwiki de Marillac i w ramach obchodów 350 rocznicy śmierci Świętych Założycieli ks. Gerard Du CM, Asystent Generalny, odczytał po francusku przesłanie Przełożonego Generalnego ks. Gregory’ego Gay’a CM do Rodziny Wincentyńskiej. Poniżej zamieszczamy tekst przesłania O. Generała (można je także posłuchać):

ks. Gerard Du czyta przesłanie Przełożonego Generalnego (nagranie audio)

Przesłanie Przełożonego Generalnego Zgromadzenia Misji i Sióstr Miłosierdzia,
23. następcy świętego Wincentego a Paulo
z okazji 350. rocznicy śmierci świętej Ludwiki de Marillac.

Drodzy Bracia i Siostry,

Bóg jest dobry na zawsze. Zawsze i wszędzie objawia się poprzez zwykłych ludzi, którzy wykonują niezwykłe rzeczy. Dzisiaj gromadzimy się w katedrze paryskiej, symbolu katolicyzmu, gdzie powstała Rodzina Wincentyńska. Tutaj w Paryżu, święty Wincenty i święta Ludwika, z pomocą innych, zrewolucjonizowali nie tylko Kościół ale także społęczeństwo swoich czasów. Solidaryzując się z ubogimi postawili do góry nogami reguły społeczne umieszczając szacunek i godność żyjących w skrajnej nędzy ponad resztą społeczeństwa.

Dzisiaj, 14 marca, w szczególny sposób czcimy ten moment, kiedy św. Ludwika de Marillac przeszła z ziemi do nieba. Za jej wstawiennictwem, prosimy Boga, jakże dobrego, o łaskę podtrzymania rewolucji Królestwa Bożego i premieniającą moc Ducha Miłości dla Rodziny Wincnetyńskiej nie tylko w Paryżu, nie tylko we Francji, ale na całym świecie, aby nadal była inspirowana Bożą miłością przejawiającą się w tej kobiecie wiary. Miłość w namacalny sposób staje się miłosierdziem, a miłosierdzie jest tym, co prowadzi nas do postępów w naszym zaangażowaniu jako ludziach wiary niosących ubogim nadzieję.

Tak jak 350 lat temu robili to św. Wincenty i św. Ludwika, tak i my teraz, nadal współpracujemy wzajemnie w miejscach do których Pan nas posłał by służyć i głosić Ewangelię.

Przeczytaj więcej na temat obchodów 350 Rocznicy w katedrze Notre Dame oraz na temat Triduum ku czci św. Ludwiki de Marillac w Paryżu.


Tags: , , , , , , , ,