web analytics

AG-logocuadro-EngWitryna Kurii Generalnej CMglobal.org przedstawia modlitwę przygotowaną przez Komisję Przygotowawczą specjalnie na czas nadchodzącego XLI Konwentu Generalnego Zgromadzenia Misji, który odbędzie się w Paryżu w dniach od 28 czerwca do 16 lipca 2010. Modlitwa jest dostępna w trzech oficjalnych językach Konwentu: angielskim, hiszpańskim i francuskim. Prezentujemy ją także po polsku:

Boże, Ojcze Miłosierny, posłałeś swojego Syna jako Zbawiciela świata i Ewangelizatora ubogich. Wybrałeś nas byśmy głosili Dobrą Nowinę ubogim, naszym panom i mistrzom. Dzięki ci składamy za to, że wybrałeś nas do tego tego powołąnia jako Misjonarzy św. Wincentego a Paulo.

W tym czasie XLI Konwentu Generalnego, prosimy Cię,obdarz nas światłem Ducha Świętego aby prowadził nas, wzmacniał nasze słabości i uczynił nas posłusznymi Twoim natchnieniom tak, byśmy byli czuli na wołanie Ewangelii, Kościoła i znaków czasu.

Otwórz nasze serca na Twoją Boską Łaskę. Niech będzie to czas słuchania i dialogu, komunii i radości, byśmy mogli udzielić proroczego świadectwa Twojej miłości w całym świecie. Przebywając w tym stanie nieustającej odnowy, będziemy mogli być znakami kreatywnej wierności misji.

Pani od Cudownego Medalika, matko naszego misjonarskiego powołania, obdarz nas miłością i opieką w czasie tej 350. rocznicy śmierci św. Wincentego i św. Ludwiki. Uczyń nas wiernymi misjonarzami, uczniami twego Syna , Jezusa, sługi i ewangelizatora ubogich.

Amen.


Tags: , , , , ,