web analytics

FuerzaChileZe strony internetowej Filles-de-la-Charite.org dowiadujemy się  o sytuacji Sióstr Miłosierdzia w Chile.   W środę, 3 marca, S. Julia Moreno Martinez SM, Wizytatorka Prowincji Chile przekazała do Domu Macierzystego w Paryżu krótką informację.  Wcześniejszy kontakt był mocno utrudniony z powodu uszkodzonej łączności w kraju.  W liście S. Wizyatatorki czytamy:

„Wszystkie Siostry w Prowincji są bezpieczne. Niektóre domy Sióstr oraz miejsca, w których Siostry służą Ubogim, są zniszczone. Wiele rodzin Sióstr straciło wszystko lub zostało poważnie dotkniętych kataklizmem. W rejonie największych zniszczeń – Bio Bio – znajdują się trzy nasze Domy: w Talcahuano (gdzie dotarło tsunami), w Tomé oraz w Los Angeles.

Jak wszędzie, jest wielka solidarność: Siostry pomagają najbardziej poszkodowanym, gdzie tylko są

Módlmy się za Prowincję, za Ubogich, za tych, którzy wszystko stracili oraz za zmarłych… !”


Tags: , , , , , ,