web analytics

UNFlagAby wstawiennictwo było skuteczniejsze dobrze jest działać wspólnie. Dlatego jako organizacje pozarządowe (NGO) akredytowane przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, przedstawiciele Zgromadzenia Misji i Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo otworzyli wspólną stronę internetową – CMDC NGOs at the United Nations (po angielsku) – której celem jest prezentacja działań podejmowanych na forum ONZ w ramach forum organizacji pozarządowych o charakterze charytatywnym i społecznym.

Na nowej stronie, w oddzielnych zakładkach, możemy się zapoznać z inicjatywani podjętymi przez Zgromadzenie Misji i Siostry Miłosierdzia.

W przedstawicielstwie przy ONZ pracują ks. Joseph Foley CM, s. Germaine Price SM, s. Patricia Connolly, s. Monique Javouhey SM. Swoje biuro przy ONZ posiada także Federacja Sióstr Miłosierdzia (USA) w którym pracuje s. Caroljean Willie SC (Siostry Miłosierdzia z Cincinnati), której pomaga s. Janet McLoughlin SC (Siostry Miłosierdzia św. Elżbiety).

Na forum światowym w ramach organizacji pozarzaowych aktywne jest także Stowarzyszenie Miłosierdzia (AIC) i Stowarzyszenie św. Wincentego a Paulo (SSVP).


Tags: , , , , ,