web analytics

candle1

Czwarta Niedziela Adwentu. Za kilka dni zaśpiewamy radosne “Chwała na Wysokości” aby w ten sposób okazać naszą radość i wdzięczność za spełnienie się obietnicy danej przez proroków, że Słowo stanie się Ciałem aby zapanował na Ziemi pokój, który wyzwoli z niewoli grzechu. Bóg Wszechmogący zsyła na Ziemię Swego Syna, ale pod postacią niemowlęcia w ubóstwie i chłodzie.

Zapraszamy do wysluchania i obejrzenia czwartego rozważania, które jak poprzednie zostało przygotowane  ks. dr Wojciecha Kałamarza CM i jest  oparte na rekolekcjach adwentowych wygłoszonych przez niego w 2001 r.

Ks. Wojciech Kałamarz CM, jest muzykologiem, dyrygentem chórów, kompozytorem i wykładowcą historii muzyki m.in. w Instytutcie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie i Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie (dawniej PAT).

Zobacz także rozważanie na pierwszy tydzień adwentu, drugi tydzień adwentu i trzeci tydzień adwentu

W przeżywaniu tego świętego okresu pomóc także może lektura Listu Przełożonego Generalnego na Adwent 2009. Polecamy także rozważania adwentowe “Z ubóstwa wyrasta parwdziwa radość” przygotowane w portalu Vinformation.famvin.org (w języku angielskim) i zawierające m.in. teksty Przełożonych Generalnych ks. Roberta Maloney’a CM.


Tags: , , , , ,