web analytics

AntonStres-28112009_thmbWatykan – Lublana. 28 listopada 2009 Ojciec św. Benedykt XVI ogłosił szereg zmian personalnych m. in. w Kościele w Słowenii. Wśród nich najważniejszą jest mianowanie abp Antona Stresa CM, dotychczasowo biskupa koadjutora Mariboru i Administratora Apostolskiego Celje, nowym Arcybiskupem Metropolitą Lublany. Jest 35. ordynariuszem diecezji. Na tym stanowisku zastępuje on abp Alojzija Urana (2004 – 2009), który racji osiągnięcia wieku kanonicznego podał się do dymisji zgodnie z kanonem 401 § 2 KPK. Ojciec św. tę rezygnację przyjął. Poprzednikiem abp Urana w Lublanie (1997 – 2004) był kardynał (obecnie) Franc Rodé CM. Metropolita Lublany jest jednocześnie Prymasem Słowenii.

Diecezja Lublany został utworzona w 1461 przez papieża Eugeniusza IV i podlegała bezpośrednio Stolicy Apostolskiej. W 1961 została podniesiona do godności Arcybiskupstwa i Metropolii. Posiada dwie sufraganie: Koper (od 1977) i Nove Mesto od 2006. Dzieli się na 4 archidiakonaty, 17 dekanatów i 234 parafie, w których pracuje 438 księży (290 diecezjalnych i 148 zakonnych) oraz 9 diakonów stałych. Archidiecezja obejmuje obszar 6,134 km² zamieszkany przez 768,647 osób. 570,985 z nich to katolicy.

W dniu nominacji, nowy ordynariusz wziął udział w konferencji prasowej w siedzibie Episkopatu Słowenii (nagranie po słoweńsku):


Tags: , , ,