web analytics

candle1Rozpoczęliśmy Adwent. To czas radosnej refleksji w oczekiwaniu na przyjście Emmanuela, Boga, który stanie się człowiekiem, który przyniesie pokój i zbawienie.

Przez następne tygodnie proponujemy rozważania oparte na rekolekcjach adwentowych wygłoszonych przez ks. dr Wojciecha Kałamarza CM w 2001 r. w kościele parafialnym Najświętszej Maryi Panny z Lourdes w Krakowie zatytuowane „Rokolekcje Adwentowe przy muzyce”.  Każdemu z dwuczęściowych rozważań towarzyszy odpowiednio dobra muzyka i ilustracje tematyczne. Wierzymy, że taka forma prezentacji rekolekcyjnej spotka się z waszym zaintersowaniem i uznacie ją za atrakcyjną.

Ks. Wojciech Kałamarz CM, jest muzykologiem, dyrygentem chórów, kompozytorem i wykładowcą historii muzyki m.in. w Instytutcie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie i Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie (dawniej PAT).

W przeżywaniu tego świętego okresu pomóc także może lektura Listu Przełożonego Generalnego na Adwent 2009. Polecamy także  rozważania adwentowe „Z ubóstwa wyrasta parwdziwa radość” przygotowane w portalu Vinformation.famvin.org (w języku angielskim) i zawierające m.in. teksty Przełożonych Generalnych  ks. Roberta Maloney’a CM.


Tags: , , , , ,