web analytics

logo_jpic2 października jest ważnym dniem dla każdego mieszkańca „naszej globalnej wioski”, ale w sposób szczególny jest to dzień ważny dla nas, którzy zobowiązaliśmy się żyć Dobrą Nowiną pokoju, sprawiedliwości i pojednania. W tym dniu wypadają urodziny Mahatma Gandhi, który doprowadził Indie do niepodległości i zainspirował szereg ruchów na rzecz obrony praw człowieka na całym świecie. Na posiedzeniu generalnym ONZ w dniu 15 czerwca, 2007, 192 członków zgromadzenia ustanowiło Międzynarodowy Dzień bez Przemocy.

ks. Alfredo Beccera CM, Archiwista Generalny Zgromadzenia Misji, kieruje do Rodziny Wincentyńskiej słowa zachęty do szczególnej modlitwy w tym dniu:

„Zapraszamy wszystkich czytelników portalu Rodziny Wincentyńskiej do zpoznania się i wykorzystania modlitwy przygotowanej przez Komisję ds. Sprawiedliwości, Pokoju i Integralności Stworzenia (JPIC) Międzynarodowej Unii Przełożonych Generalnych (USG/UISG) w Rzymie na ten dzień. Możecie ją wykorzystać w swoich działaniach duszpasterskich tam gdzie je prowadzicie.
Zapewnijcie jak najszerszą jej dostępnośc. Jeżeli znacie tłumaczenia na inne języki niż obecnie dostępne, prześlijcie nam kopię. Bardzo dziękuję za uwagę.”

(teksty modlitwy w 16 innych językach są dostępne na stronie internetowej JPIC)


Tags: , , , ,