web analytics

najnowsze wiadomości na temat COVID-19

NUNTIA – czerwiec 2009

utworzone przez | cze 26, 2009 | Kuria Generalna, Przełożony Generalny, Siostry Miłosierdzia, Zgromadzenie Misji | 0 komentarzy

screen_nuntia-06-2009_thmbCzerwcowy numer NUNTIA, który właśnie publikujemy, pojawia się z pewnym wyprzedzeniem (jeszce przed końcem miesiąca) ze względu na zobowiązania wspólnotowe Redaktora (Konwent Prowincjalny). Ale to przyśpieszenie, jak uważamy, nie spotka się z żadną dezaprobatą ze strony naszych czytelników.  W obecnym numerze przedstawiamy: jak zawsze, informacje o działaniach Przełożonego Generalnego i jego Asystentów, a także: ♦ wspomnienie o Konwencie Sióstr Miłosierdzia, ♦ wiadomości z obrad CLAPVI, ♦ wizyta Asystenta Generalnego w Albanii, ♦ rzecz o kinematografii brazylijskiej, ♦ streszczenie okólnika wizytatora Kolumbii, ♦ kilka słów o projekcie Depaul International.   >> pobierz w wersji PDF <<

NUNTIA – czerwiec 2009

Piszę dzisiaj do was by ogłosić oficjalnie rozpoczęcie naszego Roku Jubileuszowego, w którym będziemy, jako Rodzina Wincentyńska, obchodzić rocznice śmierci i zmartwychwstania naszych założycieli Świętego Wincentego a Paulo i świętej Ludwiki de Marillac. Robimy to hasłem „Miłosierdzie i Misja”. Misja jest ogniskiem, wokół którego chcemy skupić tegoroczne obchody zaczynające się 27 września 2009 i trwające aż do 27 września 2010. Nasza misja, by głosić ewangelię i służyć ubogim jest, jak zawsze , umotywowana Boża miłość, którą przekładamy na udzielanie miłosierdzia, bezpośredni kontakt i miłość do ubogich. (G.Gregory Gay, Przełożony Generalny, List do Rodziny Wincentyńskiej, 13.05.2009)

Konwent Generalny Sióstr Miłosierdzia.

W sobotę, 13 czerwca, w Domu Macierzystym Zgromadzenia w Paryżu do szczęśliwego końca dobiegł Konwent Generalny Sióstr Miłosierdzia.

1 czerwca, Siostra Evelyne Franc ponownie została wybrana Przełożoną Generalną, a 8 czerwca wybrano Radę Generalną, która będzie towarzyszyła Przełożonej w zarządzaniu Zgromadzeniem na całym świecie.

Siostry przeżywały doświadczenia Konwentu poświęconego modlitwie, refleksji i planowaniu przyszłości, która, w czym pokładają nadzieję, będzie nadal wyrazem twórczej wierności charyzmatowi, który Pan przekazał swojemu Kościołowi za pomocą naszych Założycieli, a ci przekazali go im w spadku jako dziedzictwo.

nuntia_frontpage_picture

W przededniu 350 rocznicy śmierci Św. Wincentego i św. Ludwiki, NUNTIA pragnie wyznać wszystkim Siostrom, że są wyraźnym dowodem tego, że MISJA I MIŁOSIERDZIE po 350 latach są bardzo żywe.

31 maja, Siostry, w imieniu całego Zgromadzenia, umieściły swoje intencje, projekty, pragnienia i troski w ręce Maryi. Ona, jedyna Matka Zgromadzenia, ma je w opiece w tej kuli przedstawiającej świat, a szczególnie, każdą osobę.

Misjonarze, tak jak one powołani do tych samych MISJI I MIŁOSIERDZIA, odczuwają radosny obowiązek przyłączenia się w swoich dziękczynnych i błagalnych modlitwach aby NMP Cudownego Medalika mogła nadal podtrzymywać Zgromadzenie w twórczej wierności .

Kuria Generalna.

Przełożony Generalny – jak to już w poprzednim numerze NUNTIA informował – przewodniczył Konwentowi Generalnemu Sióstr Miłosierdzia i powrócił do Rzymu 14 czerwca. Od poniedziałku, 15 czerwca, pracował w swoim biurze, odbył spotkania Rady Generalnej, zainteresował się Komisją Przygotowawczą Konwentu Generalnego i przygotowywał czerwcowe zebranie Rady Generalnej Tempo Forte.

Asystenci Generalni: wraz ze zbliżaniem się posiedzenia Tempo Forte do Kurii powrócili przebywający poza nią na wizytach: ks. Gérard Du w Prowincji Wschodniej USA a ks. José
María Nieto w Rwandzie i Burundi.

W ostatnich miesiącach Delegat Przełożonego Generalnego, ks. Manuel Ginete uczestniczył w dwóch ważnych wydarzeniach na temat Zmiany Systemowej: Zjeździe Rodziny Wincentyńskiej w Detroit, USA oraz Posiedzeniu Kontynentalnym liderów i doradców Rodziny Wincentyńskiej w Brazylii. Zjazd w Detroit był piątym z serii Zjazdów Rodziny Wincentyńskiej w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Chociaż nie było to jedno z kontynentalnych zebrań na temat Zmiany Systemowej – zebranie w 2010 będzie miało taką rangę w Północnej Ameryce – mimo to zjazd podjął temat zawarty w tytule: „Zmiana Systemowa: Wysiewanie Nasion Nadziei”. W jego trakcie ks. Ginete przedstawił prelekcję na temat „Rodzina Wincentyńska a Zmiana Systemowa” w międzynarodowym kontekście odpowiednich rozmów i wkładów.

Spotkanie brazylijskie było drugim z zaplanowanych na 2009 kontynentalnych zebrań formacyjnych. Tym razem dotyczyło wyłącznie Brazylii ze względu na fakt, że Rodzina Wincentyńska jest bardzo szeroko reprezentowana w tym kraju i pojawia się wielu świeckich liderów. Poza tym,że była to sesja na temat Zmiany Systemowej, jednocześnie było to XI Krajowy Zjazd Rodziny Wincentyńskiej w Brazylii.

CPAG-10. Komisja Przygotowawcza Konwentu Generalnego (CPAG) w tych dniach spotkała się w Rzymie w Kurii General aby przygotować niezbędne materiały do przeprowadzenia Konwentu.
Komisja składa się z sześciu konfratrów pochodzących z pięciu kontynentów: Patrick Griffin
(USA), Fernando Macías (Ameryka Południowa), Zeracristos Yosief (Afryka), Elie Delplace i Giuseppe Turati (Europa) oraz Bienvenido Disu (Azja i Pacyfik), który tym razem był nieobecny ze względu na trudności z paszportem.

Komisja opracowuje nowe Dyrektorium i Kalendarz Prac, które zostaną przedstawione do zatwierdzenia na początku Konwentu Generalnego. Spośród nowych elementów Dyrektorium są propozycje nowej procedury wyboru Przełożonego Generalnego oraz wprowadzenia nowej postaci, a mianowicie Syntezatora. Będzie on odpowiedzialny za słuchanie wystąpień na sali obrad w celu rozpoznania sedna dyskusji i odnotowania najbardziej znaczących momentów.

Punkt skupienia wokół którego poruszał się będzie Konwent został zasugerowany przez sam tytuł: „Twórcza wierność misji”. Stosując się do życzenia Przełożonego Generalnego będzie to bardziej okazja do dialogu i dzielenia się doświadczeniem aniżeli tworzenie dokumentu. Dodatkowo, Konwent musi zająć się studium postulatów, które zostaną przedstawione oraz rewizją Statutów, która poprzedni Konwent zlecił następnemu.

CLAPVI. Parafia Misjonarska – tożsamość i misja w Ameryce łacińskiej.
Ostatni numer magazynu CLAPVI (styczeń – kwiecień 2009) zawiera prezentacje i prace zespołowe z zebrania CLAPVI (Latynoamerykańska Konferencja Prowincji Misjonarskich), które odbyło się w Santiago de Chile pomiędzy 8 i 13 września 2008 na temat parafii. Niewiele później, w lutym 2009, w Neapolu, na ten sam temat obradowała CEVIM (Konferencja Wizytatorów Europy i Bliskiego Wschodu).

Temat jest opisany jako pilny, niezbędny i zajmujący, nie tylko z powodu dużej liczby Misjonarzy, którzy zaangażowani są w to dzieło (utrzymuje się, że przekracza ona 50%), ale ze względu na wymagania, które ewangelizacja stawia dzisiaj we wszystkich częściach świata. Ks. Emilio Melchor podjął się przygotowania tego numeru magazynu, mimo że jego odpowiedzialność Sekretarza Wykonawczego CLAPVI dobiegła końca, ponieważ materiał przygotowano wcześniej. W swojej prezentacji w magazynie stawia on takie pytania: Czy św. Wincenty pragnął tego dzieła, którego sam doświadczył, dla swoich Misjonarzy? A dzisiaj, jeżeli jest potrzeba Kościoła, czy doświadczamy go jako prawdziwi Misjonarze, to znaczy z powołaniem i charakterystycznym działaniem Wincentyńskim? Lektura studiów, które zawiera magazyn pozwala nam poznać jakich odpowiedzi i gdzie spotkanie chilijskie udzieliło.

Z Prowincji:

Prowincje Włoch. Misja w Albanii:
Ks. José Antonio Ubillús, Asystent Generalny, pisze na temat swojej wizyty w misji w dniach 19-23 maja: „W czasie mojej wizyty, w szczególny sposób, spotkałem się z ks. Vittorio Pacitti i ks. Lino Nicholai, z Prowincji Rzymskiej, których odwiedziłem kilka miesięcy temu. Była to także okazja odwiedzenia innych konfratrów pracujących na misji: bp Cristoforo Palmieriego, biskupa Rrëshen; Giovanniego Colombi z prowincji turyńskiej i Luigiego Cannato z prowincji neapolitańskiej. Spotkałem i rozmawiałem pięcioma seminarzystami, którzy znajdują się w domu Gruda e Re. Jeden z nich, wkrótce otrzyma święcenia diakonatu.”

„Wróciłem pod wrażeniem ważnej pracy duszpasterskiej, społecznej i powołaniowej wykonywanej przez naszych konfratrów począwszy od 1993 w kraju, gdzie z powodu reżimu politycznego istniejącego przez ponad 50 lat, Kościołowi katolickiemu nie wolno było swobodnie prowadzić misji ewangelizacyjnej i społecznej. Z konieczności zaczynano niemal od zera. Dzięki Bogu, obecnie w obu regionach, gdzie pracują Misjonarze – Rrëshen i Gruda e Re – powstają i nabierają kształtów struktury duszpasterskie z nadzieją, że we właściwym czasie, owoce tej pracy dadzą Kościołowi i Zgromadzeniu Misji nowe życie. Jestem przekonany, że Bóg i św. Wincenty będą nadal z niebios towarzyszyli i błogosławili tej pięknej pracy misjonarskiej.”

Brazylia – Kurytyba. Duszpasterstwo Rodoviaria w kinie:
Pełnometrażowy film kurytybskiego reżysera Eloi Pires Ferreiry – Sól ziemi – zdobył nagrodę brazylijskiej Konferencji Episkopatu Srebrna Stokrotka. W marcu bieżącego roku film zdobył także nagrodę za najlepszy film fabularny film pełnometrażowy na II Europejskim Festiwalu Kina Duchowego we Francji, przeznaczonego dla produkcji filmowych podkreślających tradycje duchowe z całego świata. Sól ziemi to film zainspirowany postacią księdza-TIRowca Miguela Staron CM, z Duszpasterstwa Autostradowego prowadzonego przez Misjonarzy w Kurytybie. Odprawiają Msze św. na stacjach benzynowych w całej Brazylii.

Nagroda Srebrnej Stokrotki, utworzona w 1967 przez Katolicki Urząd Kinematografii, stała się jedną z najważniejszych nagród w kraju. W dzisiejszych czasach nagroda stara się być instrumentem stymulującym refleksję nad filmami, kulturą, wartościami humanitarnymi i duchowością społeczeństwa.

Kolumbia. Okólnik Wizytatora:
Zbliżając się do uroczystości Trójcy Przenajświętszej, ks. Wizytator Daniel Vásquez, napisał krótkie, lecz istotne rozważanie na temat tej tajemnicy jako fundamentu i modelu naszej wspólnoty. Okólnik namawia konfratrów by przebywali i trzymali blisko serca chorych oraz zaprasza konfratrów do udziału w rekolekcjach, które w dwóch turach poprowadzi bp Alfonso Cabezas CM. Radośnie oznajmia też błogosławieństwo Boże, którego doznała prowincja poprzez obfitość powołań wskazując na święcenia diakonatu i prezbiteratu zaplanowanych na lato. W okólniku wskazane są także nominacje kanoniczne do rozwiązania przypadków dyspens.

Indie. Odpowiedź na przemoc.
CM-BUDS to magazyn studentów Misjonarskich z Prowincji Północnej i Południowej Indii. Numer drugi, marzec 2009, poświęcony jest wyzwaniom stawianym wspólnocie żyjącej w Indiach oraz przyszłej odpowiedzi młodych Misjonarzy. W serii krótkich refleksji poznajemy jak przeciwstawić się problemowi przemocy, której najdramatyczniejsze wyrazy doświadczyli chrześcijanie w stanie Orissa.
Te „dzieci” Wincentyńskie niech dorastają ze swoim dążeniem do analizowania aktualnej sytuacji i pracy nad rozwiązaniami na przyszły dobrobyt i woność w ich wioskach i świecie.

DePaul International.
Grupa DePaul została utworzona w 1989 roku z inicjatywy J.E. Kardynała Basila Hume’a, wówczas Arcybiskupa Westminsteru celem posługi śpiącym na ulicach Centralnego Londynu oraz z zamiarem rozszerzenia jej przez dostosowanie do lokalnych potrzeb.

W styczniu 2009, DePaul Foundation zmieniła nazwę na DePaul International by przejąć kompetencje jako szeroko rozciągnięte ogniwo zarządzające powyższą grupą organizacji dobroczynnych na całym świecie. Ale kontynuuje pracę wśród bezdomnych i społecznie upośledzonych.

Wraz ze zmianą nazwy ogłoszono narodziny nowego projektu DePaul USA dla 25 bezdomnych mężczyzn, który otworzył swoje podwoje w Germantown, w Filadelfii na początku kwietnia 2009.  DePaul House to przejściowe schronisko dla mężczyzn w wieku od 20 lat wzwyż, którzy już przebywali w pogotowiach lub schroniskach krótkoterminowych w mieście i którzy są obecnie na etapie, w którym , przy wsparciu, mogą rozpocząć działania nad uzyskaniem bardziej niezależnego życia i poszukiwania możliwości zatrudnienia/szkolenia.

NOMINACJE

 • NOVAK Pavle – 01/06/2009 – Wizytator Prowincji Słowenii
 • MAVRIČTomaz – 17/06/2009 – Wice-Wizytator Wice-Prowincji Śśw. Cyryla i Metodego
 • LOUIS CHARLES Jean Yves – 17/06/2009 – Superior Regional ny Haiti
 • LÓPEZ MASIDE José María – 03/06/2009 – Dyrektor Sióstr Miłosierdzia Prowincji Sewilli

ŚWIĘCENIA KAPŁAŃSKIE

 • AMBALE Chrisandus – Prowincja Środkowo-zachodnia USA – 23/05/2009
 • SUPAPERM VERASAK Francisco – Prowincja Filipin – 30/05/2009
 • LUGOMI Ansgar – Prowincja Południowa Indii – 04/06/2009
 • SOSA RUIZ Hugo Ricardo – Prowincja Argentyny – 06/06/2009

NECROLOGIUM

Osoba – Stan – Data śmierci – Prowincja – Wiek – Powołanie

 • BOGETTO Clarence J. – kapłan – 03/06/2009 – Środkowo-Zachodnia USA – 94 – 71
 • MAZURCHUK Michael – kapłan – 13/06/2009 – Wschodnia USA – 50 – 28
 • WRIGHT Joseph R. – kapłan – 13/06/2009 – Wschodnia USA – 81 – 61
 • CARNEIRO MOTA Marcelo – kapłan — 15/06/2009 – brazylijska Kurytyby – 80 – 61
 • CAUSSE Pierre Marius – kapłan – 20/06/2009 – Tuluska Francji – 88 – 68
 • GARCÍA ITURRI Pedro – kapłan – 21/06/2009 – Meksyku – 74 – 56

0 komentarzy

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Rodzina Wincentyńska na rzecz bezdomności:

VinFlix
VFO

Kategorie

archiwum

Polecane wideo

Obserwuj nas na Twitterze

Pin It on Pinterest

Share This