web analytics

najnowsze wiadomości na temat COVID-19

TEMPO FORTE – marzec 2009

utworzone przez | mar 21, 2009 | Kuria Generalna, Przełożony Generalny, Zgromadzenie Misji | 0 komentarzy

sceau-cm

Przedstawiamy najnowszy Okólnik Przełożonego Generalnego relacjonujący posiedzenie “Tempo Forte”, które miało miejsce w dniach 2 – 7 marca 2009 w Rzymie. Obrady obfitowały w różnorodność tematów, ważnych dla wspólnoty Zgromadzenia Misji tak jak: przygotowanie do 350 Rocznicy śmierci Założycieli, sprawozdanie z działalności Wincentyńskiego Biura Solidarności (VSO), zagadniania ekononomiczno-finansowe, rekonfiguracja prowincji Zgromadzenia na zachodzie Stanów Zjednoczonych, witryny internetowe Famvin.org i cmglobal.org, misje międzynarodowe,  obrady konferencji Wizytatorów czy ostatnie wydarzenia w Rodzinie Wincentyńskiej. 

Zapraszamy do lektury “on-line” (poniżej)  albo

do pobrania Okólnika w wersji do druku – pobierz PDF

Rzym, 18 marca 2009

Do członków Zgromadzenia Misji

Okólnik TEMPO FORTE (2 – 7 marca 2009)

Drodzy Bracia,
Niech Łaska i pokój Naszego Pana Jezusa Chrystusa wypełnią wasze serca na zawsze!

Przedstawiam Wam wybrane zagadnienia naszego spotkania tempo forte, które odbyło się w Rzymie w dniach 2 do 7 marca. Zaprosiliśmy na nie gości Vincentian Solidarity Office (Wincentyńskiego Biura Solidarności – VSO) w osobach odchodzącego Dyrektora – br. Peter’a Campbell’a, nowego Dyrektora – ks. Miles’a Heinen’a i jego asystenta – Scott’a Finn’a . Obecni byli także Wizytatorzy zachodniego regionu Stanów Zjednoczonych, którzy przedstawili trwający proces rekonfiguracji prowincji. Odbyliśmy posiedzenie z webmasterem Famvin.org – ks. John’em Freund’em. Sesję formacji ciągłej na temat „Kobiety, które pomogły zbudować świętość świętego Wincentego” poprowadził ks. Luigi Mezzadri.

1.

350-ta rocznica śmierci naszych założycieli. Otrzymaliśmy długie sprawozdanie przedstawione przez koordynatora Międzynarodowego Komitetu Wykonawczego – ks. Józefa Kapuściaka. Przyjrzeliśmy się każdemu ze sprawozdań poszczególnych Komisji, które przedstawiono w trakcie spotkania Liderów Rodziny Wincentyńskiej w Madrycie. Na tym spotkaniu ustalono, że w tym roku, 27 września 2009 rozpoczęty zostanie Rok Jubileuszowy, który potrwa do 27 września 2010. W maju, Przełożony Generalny skieruje list, w którym przedstawi szczegóły Roku Jubileuszowego. Za Obchody odpowiedzialne są dwa komitety: jeden przygotowujący celebrację Eucharystii w Katedrze Notre Dame w Paryżu w wigilię Uroczystości Świętej Ludwiki de Marillac i kolejną celebrację następnego dnia, w dniu jej święta na Rude du Bac; drugi komitet przygotowuje obchody w Rzymie, w Bazylice św. Piotra w Uroczystość Św. Wincentego a Paulo. Więcej szczegółów na temat obu uroczystości wkrótce.

Jednym z przyjętych projektów Komitetu Dziedzictwa jest prezentacja dwunastu motywów, co miesiąc jeden, poświęconych różnym tematom duchowości Wincentyńskiej. Komitet Projektów przedstawił różne projekty a Rodzina Wincetyńska przychyliła się do program mikro kredytów jako pilotażowego projektu na Haiti. Każda z rad poszczególnych gałęzi Rodziny Wincentyńskiej ma dostarczyć własne opinie na temat proponowanego projektu. Jako członkowie Zgromadzenia Misji, nasz Rada zdecydowała przyjąć proponowany projekt mikro kredytów na Haiti, projekt, który mamy nadzieję, że zaangażuje w uczestnictwo całą międzynarodową Rodzinę Wincentyńską. Komitet Projektów samodzielnie ma dopracować szczegóły projektu. Wkrótce przedstawione zostaną bliższe informacje.

Komitet Sekretariatu zaproponował album z ilustracjami na temat życia założycieli i obecności Rodziny Wincentyńskiej w całym świecie. Projekt został zaaprobowany i zostanie podpisana odpowiednia umowa. Komitet Sekretariatu zaproponował „okienko rocznicowe” w naszym portalu Famvin.org. Wkrótce wybrane zostanie logo i motyw przewodni rocznicy. Przyjrzeliśmy się także sprawozdaniu Komitetu Finansowego 350 Rocznicy, który zaaprobował budżety tych Komisji, które zostały przedstawione. Jak dotąd wsparcie finansowe 350 rocznicy zasadniczo pochodzi z Kurii Generalnych Sióstr Miłosierdzia i Zgromadzenia Misji.

2.

Decydujące spotkanie Przełożonego Generalnego i Rady z Wizytatorami regionu zachodniego Stanów Zjednoczonych dotyczące rekonfiguracji prowincji. Przyjrzeliśmy się działaniom różnych grup zadaniowych zaangażowanych w proces rekonfiguracji, łącznie siedem Komisji. W 2010 odbędzie się Konwokacja i Konwent Prowincjalny z udziałem Przełożonego Generalnego. Konwokacja w dniach 22-24 stycznia a konwent 25-27 stycznia w San Antonio, Teksas. Oficjalnie nowa prowincja została nazwana Prowincją Zachodnią (Western Province). Zarząd prowincji składa się z Wizytatora, pełnoetatowego Asystenta prowincji i czterech Radców. Strona internetowa na temat rekonfiguracji to www.westernprovince.org. Strona internetowa nowej Prowincji Zachodniej będzie miała adres obecnej Prowincji Środkowo-Zachodniej czyli www.vincentian.org. W trakcie tych samych obrad tempo forte Przełożony Generalny i Rada mianowali ks. Perry’ego Henry nowym Wizytatorem Prowincji Zachodniej. Wybierze on sobie Asystenta a następnie rozpocznie proces konsultacji wyboru członków Rady i przygotowania Konwokacji i Konwentu Prowincjalnego w styczniu. Ks. Perry Henry obejmie oficjalnie urząd Wizytatora 25 stycznia 2010. Jego kadencja potrwa do czerwca 2013.

3.

Kwitnący rozwój w dziedzinie ekonomii z pewnością nie jest stanem, w jakim znalazł się dzisiejszy rynek. Jak wielu wiele fundusze Kurii, które w znacznej mierze opierają się na rynku zostały tak samo dotknięte jak wiele innych. Ale dobra wiadomość jest taka, że zainicjowaliśmy nowy projekt przy wsparciu funduszami dostarczonymi przez fundację. Ks. Gouldrick, Ekonom Generalny, scalił projekt Money Management for the Mission (Zarządzanie Pieniędzmi dla Misji) z nadzieją, że wtedy gdy wejdzie on w życie będzie dostępny dla ekonomów prowincjalnych w różnych regionach Zgromadzenia w świecie.

4.

Wizytę złożyła nam ekipa Vincentian Solidarity Office: ks. Miles Heinen, nowy Dyrektor i P. Scott Fina, Asystent Dyrektora. Dołączyli do nich br. Peter Campbell, ojciec założyciel, który zaprezentował krótką historię Vincentian Solidarity Office w ciągu siedmiu lat, w których zajmował się nim czyli od 1 stycznia 2002 do 31 grudnia 2008. VSO przeprowadziło 109 projektów. Całkowite fundusze, razem z 56 mikro projektami to niemal $4,000,000. Peter przedstawił udział procentowy adresatów funduszy w Zgromadzeniu: 37% odbiorców pochodzi z Afryki, 26% z Azji, 24% z Ameryki Łacińskiej, 12% z Europy Wschodniej i mniej niż 0.5% z Oceanii. W sumie 43 prowincje, wice-prowincje i/lub misje międzynarodowe są uprawnione do korzystania z Vincentian Solidarity Fund. Z tych 43, odbiorcami było 29. Oczywiście zachęcamy inne kraje Zgromadzenia do korzystania z dobrodziejstwa z pomocy jakiej udziela Zgromadzenie, aby w ten sposób lepiej przygotować się do pracy na podległych im misjach.

Ostatnie dane jakimi Peter podzielił się z nami były takie, że 63% zgromadzonych funduszy przeznaczono dla apostolatów Zgromadzenia Misji, kolejne 35% przeznaczono na formacje wstępną i promocję powołań a mniej niż 2.5% poszło na wewnętrzne potrzeby prowincji. Peter podkreślił , że Vincentian Solidarity Office jest nie tylko zaangażowany w projektach kapitałowych, lecz wspomaga także promocję bezpośredniej posługi ubogim podkreślając jednocześnie,że większość funduszy przeznaczona jest dla naszych apostolatów. Na wiele różnych sposobów Rada i ja okazaliśmy naszą wdzięczność Peterowi za te siedem lat posługi, ale chce to również upublicznić w obecnym okólniku tempo forte. Dziękuję Ci, Peter!

Po sprawozdaniu Petera , swoje sprawozdanie przedstawił ks. Miles Heinen. Od czasu grudniowego tempo forte przyjęli siedem nowych projektów Vincentian Solidarity Office i dwa granty na mikro projekty. Mieli możliwość całkowitego lub częściowego sfinansowania dziewięciu projektów VSO, wielu z nich w trakcie realizacji. Z bieżącego raportu wynika, że fundusze osiągnęły poziom $4,000,000. ks. Miles i p. Fina posiadają pewną liczbę ekscytujących projektów, które promują szczególnie teraz, gdy są także zaangażowani w aspekt zbiórki funduszy odkąd International Development Office zostało połączone z Vincentian Solidarity Office. Jestem przekonany, że różne prowincje, jak również misje i inne gałęzie Rodziny Wincentyńskiej usłyszą od nowego Dyrektora o sposobach w jakich mogą pomóc uczestniczyć w tym projekcie opartym na na solidarności z ubogimi i prowincjach Zgromadzenia Misji. Po raz kolejny zachęcam was do odwiedzania strony internetowej www.famvin.org/vso. Jeżeli kiedykolwiek bezie potrzeba skontaktowania się z ks. Milesem Heinenem lub macie jakieś pytania, jest dostępny pod adresem cmvso@yahoo.com.

5.

Otrzymaliśmy sprawozdanie od ks. Manuela Ginete, delegata dla Rodziny Wincentyńskiej. Przedstawił on omówienie spotkania Międzynarodowych Liderów Rodziny Wincentyńskiej w Madrycie, Hiszpania, w dniach 30 stycznia do 1 lutego. Spotkanie zostało zorganizowane przez biuro Rodziny Wincentyńskiej, ale gospodarzami były Prowincja Madrytu CM i dwie prowincje SM w Madrycie oraz sekretariat międzynarodowy JMV. Jesteśmy wdzięczni im wszystkim za olbrzymią pracę jaką wykonali oraz wielką gościnność okazaną wszystkim 25 uczestnikom pochodzącym z 11 różnych gałęzi Rodziny. Nowo zaproszoną grupą byli Bracia Miłosierdzia , reprezentowani na spotkaniu przez brata Wikariusza Generalnego. Agenda spotkania byłą różnorodna i zawierała raporty na temat planowania 350 Rocznicy śmierci naszych założycieli. Przedyskutowano także Spotkanie Młodzieży Rodziny Wincentyńskiej w Madrycie w 2010. Powołano komitet, który ma rozpocząć przygotowania do tego spotkania. Yasmine Cajuste, Międzynarodowa Prezydent JMV zostałą poproszona o przewodniczenie tej grupie. Motyw tegorocznej Uroczystości św. Wincentego będzie oparty na 350 rocznicy.

Ksiądz Ginete przedstawił także aktualne aktualne informacje o kontynentalnym zebraniu liderów i doradców Rodziny Wincentyńskiej na temat zmiany systemowej, które miało miejsce w kontekście 5 latynoamerykańskiego spotkania Rodziny Wincentyńskiej w Mexico City w dniach 15-21 lutego. Uczestniczyło w nim 143 przedstawicieli z 17 krajów Ameryki Łacińskiej, Karaibów I Stanów Zjednoczonych. Spotkanie miałó podwójny cel: pogłębić przywództwo doradców i liderów Rodziny Wincentyńskiej oraz wypromować pomnażanie zmiany systemowej.

Złożył także sprawozdanie z Międzynarodowego Zjazdu AIC, które miało miejsce tuż po warsztatach w Mexico City I zatutyłowanego “Zmienić świat…my kobiety potrafimy”. W zjeździe uczetniczyły 126 członków i doradców z 29 krajów. Nowym Prezydentem AIC International została Laurence de la Brosse z Francji zastępując Marinę Costa z Włoch. Złożono gratulacje Marinie za wszystką pracę, którą wykonała, szczególnie za zjednoczenie wielu gałęzi Rodziny Wincentyńskiej. Nasze modlitwy są przy nowej prezydent, Laurence. Ks. Ginete doniósł, że całe AIC poświęciło się zmianie systemowej. Notatniki formacyjne na temat zmiany systemowej zostały rozprowadzone już w połowie 2007 r. AIC wykorzystuje także schematu zmiany systemowej w swojej własnej strukturze organizacyjnej.

W najbliższych miesiącach ks. Ginete będzie uczestniczył w piątym Zebraniu Rodziny Wincentyńskiej w Stanach Zjednoczonych w kwietniu, które odbędzie się w Detroit, Michigan. Uczestniczyć będzie także w kontynentalnym zebraniu Wincentyńskich liderów i doradców na temat zmiany systemowej w Brasilii, Brazylia w czerwcu, podobnie jak w kontynentalnym zebraniu w Jounde, Kamerun w lipcu i zebraniu kontynentalnym dla Azji w Tajlandii w listopadzie.

6.

Spotkanie z webmasterem famvin.org. Dyskutowaliśmy nad relacjami pomiędzy witryną internetową Zgromadzenia Misji i innymi pojedynczymi witrynami Rodziny Wincentyńskiej. Dyskutowaliśmy nierówny rozwój różnych stron famvin.org tak samo jak sprawy funduszy, mając nadzieję na obniżenie zależności od Kurii. Dyskutowaliśmy także nad rozwojem witryny CMGlobal.org, wyjaśniając sprawy dotyczące tego, kto jest odpowiedzialny za co, procedury publikacji, itd. Dodatkowo dyskutowano o innych sprawach, a mianowicie witryny internetowe na Konwent Generalny 2010 i na 350 Rocznicę. Dla waszej informacji przypominam tutaj adresy dwóch witryn, za które odpowiedzialna jest Kuria Generalna. Są to famvin.org, która jest dostępna po angielsku, hiszpańsku i francusku oraz cmglobal.org, również w trzech językach oficjalnych Zgromadzenia. Ta druga bardziej odnosi się do spraw dotyczących samego Zgromadzenia Misji.

7.

Przeanalizowaliśmy sprawozdania Konferencji Wizytatorów. Chciałbym wskazać na temat dyskutowany przez Narodową Konferencję Wizytatorów Stanów Zjednoczonych. Jak wiecie, oni zajmują się tłumaczeniem korespondencji św. Wincentego a Paulo. Ten projekt trwa już ponad 30 lat i powstało w jego ramach prawie 13 tomów. Dowiedzieliśmy się, że dostępnych jest nadal ok 30 tysięcy egzemplarzy różnych woluminów a zapotrzebowanie maleje. Korzystam z okazji by w tym miejscu nadać mu publicznego rozgłosu. Oni mają nadzieję, że 350 rocznica śmierci św. Wincentego i św. Ludwiki to dobra okazja by wypromować te materiały pomagające nam zgłębiać Wincentyńską duchowość i korzenie. Tak więc, jeżeli są prowincje angielskojęzyczne, a także nieangielskojęzyczne, które chciałyby nabyć te 13 tomów korespondencji św. Wincentego proszę aby skontaktowały się z Kurią Generalną w osobie ks. Gregory’ego Gay’a i/lub z ks. Andy’m Bellisario, Wizytatorem i Dyrektorem Sióstr Miłosierdzia Prowincji Zachodniej pod adresem aebcm@att.net, lub Siostrą Marie Poole – poolesrm@doc.org lub Siostrą Ann Mary Dougherty – doughertysra@doc.org.

8.

Po sprawozdaniach Konferencji Wizytatorów, szczegółowo dyskutowaliśmy na temat misji międzynarodowych i ochotników do innych misji ad gentes. Asystent Generalny, ks. Jose Maria Nieto, odwiedzi z końcem kwietnia i początkiem maja 2009 misję międzynarodową w El Alto, w Boliwii. Obecnie misja międzynarodowa w Papui Nowej Gwinei składa się na dzień dzisiejszy z czterech osób. Dwaj nowo przybyli to ks. Justin Eke z Prowincji Nigerii i niemal ostatnio przybyły ks. Włodzimierz Małota z Prowincji Polski. W trakcie roku dołączy do nich świecki wolontariusz z MISEVI z ekipy filipińskiej, Marlon Padillo. Ja sam odwiedzę misję międzynarodową w Papui Nowej Gwinei w czerwcu tego roku. Mniej informacji posiadamy na temat misji na Wyspach Salomona. Asystent ds. Misji, ks. José Antonio Ubillús, złoży im wizytę na początku lipca. Podczas obecnego tempo forte otrzymaliśmy korespondencję od dziewięciu konfratrów pragnących uczestniczyć w misjach ad gentes. Jeden z tych ochotników jest już na placówce. Trzech kolejnych oczekuje na przydział a pozostali zostali poproszeni o oczekiwanie na swój przydział w niedalekiej przyszłości.

9.

Ostatni punkt to, że na najbliższym zebraniu Unii Przełożonych Generalnych będę reprezentowany przez Wikariusza Generalnego, ks. Józefa Kapuściaka, któremu towarzyszyć będzie ks. Jose Maria Nieto. Dyskusja odbędzie się na temat: “Zmiany geograficzne I kulturowe w instytutach życia konsekrowanego… wyzwania i perspektywy”. Zgromadzenie musi znaleźć nowe modele, ponieważ życie konsekrowane staje się coraz bardziej wielokulturowe w stosunku do otaczającego go społeczeństwa. Zarząd instytutów zakonnych poszukuje nowych sposobów promowania nie tylko równowagi kulturowej ale także jedności i komunii. Taka sytuacja stwarza nowe problemy przy inkulturacji charyzmatu i formacji. Mam nadzieję, że będę mógł złożyć wam relację na temat tego interesującego i niezbędnego tematu.

 

Przy tej okazji życzę wam wszystkim dobrego przeżywania Wielkiego Postu, w jego pozostałej części, oraz radosnych obchodów zmartwychwstania Chrystusa. Niech każdy z was, indywidualnie, jako wspólnota lokalna, jako prowincja, jako wice-prowincja zostanie odnowiony w duchu zmartwychwstałego Pana Jezusa.

Wasz brat w św. Wincentym,

[–] G. Gregory Gay CM

Przełożony Generalny

0 komentarzy

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Rodzina Wincentyńska na rzecz bezdomności:

VinFlix
VFO

Kategorie

archiwum

Polecane wideo

Obserwuj nas na Twitterze

Pin It on Pinterest

Share This