web analytics

najnowsze wiadomości na temat COVID-19

NUNTIA: luty 2009

utworzone przez | mar 7, 2009 | Kuria Generalna, Zgromadzenie Misji | 0 komentarzy

nuntia-08W lutowym wydaniu Biuletynu Miesięcznego Kurii Generalnej Zgromadzenia Misji – NUNTIA przeczytamy o : ◙  wydarzeniach w Domu Generalnym: kondolencjach dla konfratrów i innych zdarzeniach;  ◙ podróży Przełożonego Generalnego do Portugalii, Brazyli i Hiszpanii; ◙ kontynentalnym spotkaniu Rodziny Wincentyńskiej w Meksyku; ◙ wsparciu finansowym dla programu DREAM; ◙  XIII Zjeździe CLAPVI; ◙ otwarciu międzyprowincjalnego Seminarium Internum w Ameryce Południowej; ◙ sesji CEVIM na teamt duszpasterstwa parafialnego; ◙ o obchodach święta Cudownego Medalika w Panamie; ◙ refleksjach promotora powołań na temat rozowoju powołań na braci; ◙  akcji powołaniowej Misjonarzy i Szarytek w Tajlandii; ◙  misji prowincji indyjskiej w Tanzanii. Życzymy przyjmnej lektury.

“Musimy zamyślić się, zwłaszcza w tym czasie nawrócenia, nad tym, co pomaga nam się czuć nasze potrzeby równie dobrze jak bycie potrzebnym. Innymi słowy, musimy rozmyślać nad naszą gotowością do poświęcenia się lub, jak to nazywamy w tradycji Wincentyńskiej, cnotą umartwienia. Znaczenie słowa „umartwienie” to umrzeć dla siebie, poświęcić się, postawić bliźnich przed sobą. Wymaga to zainteresowania się potrzebami i zainteresowaniami innych. Odwrotną stroną umartwienia jest egoizm, zainteresowanie się czyimś własnym dobrobytem, poszukiwaniem czyichś własnych zysków. Te postawy dominują w świecie, w którym obecnie żyjemy.”
(z Listu Przełożonego Generalnego na Wielki Post)

Kuria Generalna:
Kondolencje: Nasza wspólnota przeżywała ból z powodu śmierci ojca ks. Ubillús’a – 6 lutego, oraz brata ks. Kapuściaka – 4 stycznia. Łączymy się z nimi i ich rodzinami w modlitwie i wyrazach współczucia.

Aktywność wspólnoty: Zbliża się zebranie Tempo Forte Rady Generalnej, więc pokoje Kurii szybko zapełniają cię powrotem nieobecnych w tym Brata Fahed’a, który spędził tydzień urlopu w Hiszpanii.

Przełożony Generalny:
Niemal cały luty upłynął mu na podróży do Portugalii i Kurytyby (Brazylia).
◙ 7 i 8 lutego uczestniczył w obchodach 150 rocznicy przybycia Sióstr Miłosierdzia do Portugalii. W uroczystościach uczestniczyła także Matka Generalna.
◙ Od 9 do 12 lutego odwiedził wiele miejsc,
w których pracują Misjonarze i Szarytki odbywając z nimi wiele rozmów podobnie jak z innymi przedstawicielami Rodziny Wincentyńskiej.
◙ Od 13 do 20 lutego odbył podróż do Prowincji Kurytyby w Brazylii, która prowadzi różnorodne dzieła apostolskie. Generał
zainteresował się także różnymi grupami Rodziny Wincentyńskiej, z których niektóre są bardzo liczne. Jednym z zajęć było odprawienie Mszy św. zamykającej sesję Szkoły Duchowości Wuncentyńskiej. Pisaliśmy o niej w styczniowym numerze NUNTIA.
◙ 22 lutego ks. Generał wrócił do Rzymu aby następnego dnia udać się na spotkanie MISEVI i JMV w Madrycie. Po powrocie będzie uczestniczył w zebraniu Przełożonych Generalnych a także spotka się z Wizytatorami ze Stanów Zjednoczonych, którzy są w trakcie procesu przekształcania prowincji zachodnich.

Rodzina Wincentyńska w Meksyku:
145 członków Rodziny Wincentyńskiej z 18 krajów Ameryki Łacińskiej i Karaibów uczestniczyło w pierwszym z zaplanowanych kontynentalnych spotkań Rodziny Wincentyńskiej na temat Zmiany Systemowej. W serwisie Famvin Polska umieszczone są komunikaty z każdego dnia tego wydarzenia: dzień pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty.

Pomoc dla Projektu DREAM:
W ubiegłym roku fundacja zaoferowała $100.000 rocznie, pod warunkiem, że Zgromadzenie Misji zbierze podobną kwotę na pomoc Siostrom Miłosierdzia w projekcie DREAM, programie nastawionym na zwalczanie AIDS. Program jest obecnie realizowany w Afryce. Projekt DREAM jest prewencyjno-terapeutycznym programem holistycznym koncentrującym się na rodzinie jako całości, ale w szczególny sposób zapobiega przenoszenia się wirusa HIV z ciężarnej kobiety na jej nienarodzone dziecko. Jest jak dotąd nadzwyczajnie skuteczny. 98% dzieci HIV pozytywnych matek uczestniczących w programie rodzi się całkowicie wolnych od wirusa. Poprawia się także, do wyższego poziomu, stan zdrowia matek przez co mogą one opiekować się swoimi dziećmi. Ks. Gregory przyjął propozycję fundacji. Niedawno, bardzo hojny darczyńca zaproponował Zgromadzeniu darowiznę w kwocie $100,000 rocznie przez pięć lat na projekt DREAM. W styczniu przekazał pierwszy czek, który fundacja od razu podwoiła. W ten sposób, pierwsza z pięciu $200,000 darowizn została przekazana Siostrom Miłosierdzia na Projekt DREAM.

Konferencje Wizytatorów:
“CLAPVI”: Sprawozdanie z XIII Zjazdu: Najnowsze wydanie biuletynu “CLAPVI” przedstawia na stronach 595-724 szczegółowe sprawozdanie z z XIII Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego w 2008. Dla zainteresowanych badaczy wskazujemy na trzy dokumenty/konferencje z V Konferencji Ogólnej Episkopatu Ameryki Łacińskiej i Karaibów, które zostały umieszczone w rozwinięciu sprawozdania: 1. Aparecida: Nowa Pięćdziesiątnica w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach? 2. Wątki teologiczne dokumentach Aparecida. 3. Misja zapewnienia godnego i pełnego życia w Chrystusie.

CLAPVI: Seminarium Internum, Południowy Stożek: ks. Rubén Pedro Borda, Wizytator Prowincji Peru, podzielił się z nami radością, wspólnie z Wizytatorem Argentyny, ks. Vincente Bokalic’em i Wizytatorem Chile, ks. Carlos’em de la RIvera, z otwarcia kursu Seminarium Internum prowincji Południowego Stożka.
W piątek 20 lutego, Mszą św. w parafii św. Katarzyny Labouré w Villa María del Triunfo, w Limie, Peru, której przewodniczył bp Raimundo Revoredo Ruiz CM, 10 kleryków rozpoczęło ten ważny etap swojej formacji Misjonarskiej. Pięciu z nich – dwóch Chilijczyków, dwóch Boliwijczyków i Hindus należą do Prowincji Chile, dwóch – Urugwajczyk i Paragwajczyk – do Prowincji Argentyny; dwóch Peruwiańczyków – do Prowincji Peru i jeden Francuz do Prowincji Paryskiej. Zespół formacyjny to Seminarium Internum to ks. Orestes Ortiz, superior i proboszcz parafii św. Katarzyny Labouré; ks. Gregorio Díez, asystent domu i wikariusz; ks. Mario Yépez, ekonom i proboszcz parafii Matki Boskiej Nadziei; Luis Miro Quesada, wikariusz i César Chávez, Dyrektor Seminarium Internum.

CEVIM. Konferencja na temat parafii: Spotkanie zorganizowane przez CEVIM (Konferencję Wizytatorów Europy i Bliskiego Wschodu) odbyło się Pacognano, na półwyspie Sorrento, w pobliżu Neapolu. Jego temat to “Parafia szansą życie charyzmatem?” Praca parafialna, zarówno w Europie jak i reszcie świata stałą się przeważającym apostolatem Zgromadzenia Misji, wyprzedzając znacznie misje ludowe i angażując ponad 50% Misjonarzy.

Z tego faktu powstaje pytanie, przyczyna obecnej Konferencji. Czy przez ta zmiana w duszpasterstwie, nie jest oczywistym odejściem od charyzmatu? CEVIM nie potrafi udzielić odpowiedzi na to pytanie, ale potrafi pomóc Misjonarzom zapewnić warunki do praktykowania duszpasterstwa parafialnego wiernie charyzmatowi.

W konferencji uczestniczyło 40 konfratrów z 16 prowincji europejskich razem z członkami Rady Stałej CEVIM i tłumaczami towarzyszącymi obradom. Głos zabrali: ks. Biagio Falco, Wizytator Neapolu, który powitał przybyłych; bp Antonio Di Donna, biskup pomocniczy Neapolu z referatem “Parafia – wyzwanie kulturowe. Zaangażowanie pastoralne w świetle Soboru”; ks. Antonio Stagliano, ostatnio mianowany biskupem Noto, z wykładem nt.:“Misjonarskie oblicze parafii”; ks. Nicola Albanesi, Wizytator Rzymu, z prelekcją “Statystyka rozmieszczenia Misjonarzy w duszpasterstwie parafialnym na świecie”; ks. Erminio Antonello z wykładem “Charakterystyka parafii Misjonarskiej”; ks. Agostino Montan z Uniwersytetu Laterańskiego, na temat “Kilka istotnych elementów podwójnej przynależności Misjonarzy do Zgromadzenia i diecezji”. Na zakończenie obrad głos zabrali biskup Nola, ks. Beniamino De Palma CM, i ks. José Antonio Ubillús, Asystent Generalny.  (za “Communio” nr 49 – Biuletynem Prowincji Turynu, [czyt. tekst pełny, włoski])

USA. Prowincja Wschodnia. Panama świętuje NMP od Cudownego Medalika. W biuletynie “Newsletter of the Vincentians”, wydanie styczeń-luty 2009, opublikowano krótki reportaż, pełen w pięknych fotografii autorstwa diakona stałego Roberto Gilkes’a, który ukazuje głęboką pobożność z jaką Santiago de Veraguas czci Panią Cudownego Medalika i ludowy entuzjazm z jakim obchodzone jest jej święto. W uroczystej procesji płynie mnóstwo pojazdów przygotowanych przez różne miejskie stowarzyszenia i grupy: strażaków, policjantów, licealistów, różnych cechów rzemieślniczych.  Każda z platform nosi charakterystyczne oznakowanie, dzięki czemu wiadomo do kogo należy. Rybacy, na przykład, oddali cześć Maryi, platformą z żywych krabów.

USA. Prowincja Wschodnia. Powołanie Brata. Ten sam numer Vincentian Newsletter ukazuje interesujący punkt widzenia na powołanie braci w Zgromadzeniu. Ks. Aidan Rooney (promotor powołan) pisze na ten temat i sugeruje, że młodzi ludzie, być może, nie wybierają tego powołania ponieważ nie wiedzą o takim powołaniu w Kościele. Wskazuje na drogi, którymi można by pójść towarzysząc młodym ludziom z doświadczenia służby – w której, we wszystkich szkołach katolickich, jako integralnej części ich humanistycznej i chrześcijańskiej formacji, uczestniczy wielu młodych ludzi – do opcji na życie poświęconego służbie w Zgromadzeniu Misji. Kwestią nie jest, jak mówi ks. Aidan, przekonywanie ewentualnych kandydatów do kapłaństwa na bycie bratem, ale ukazanie wielości ofert, między którymi młodzi mogą wybierać i towarzyszenie im w odpowiedzi na wezwanie, które mogli usłyszeć od Jezusa.

Filipiny: W biuletynie Sióstr Miłosierdzia Prowincji Tajlandii czytamy, że po raz pierwszy Siostry Miłosierdzia, i ich bracia w Św. Wincentym, misjonarze ze Zgromadzenia 12 listopada utworzyli zespół promocji powołań w Wat Nakbun Ana, Samut Sakhon. Grupą w skład której weszły cztery Siostry z Tajlandii i czterech kleryków z Tajlandii i Laosu, kierował ks. Benito Enano. Odprawiając Mszę św. w trakcie homilii przedstawiał on nie tylko siostry i kleryków, ale także całą Rodzinę Wincentyńską. Wielu parafian odwiedzając kaplicę NMP Cudownego Medalika w Paryżu było zaskoczonych, że Najświętsza Pani objawiłą się Siostrze Miłosierdzia. Podczas akcji rozdawano obrazki i medaliki. Promowano zainteresowanie świeckimi stowarzyszeniami Wincentyńskimi. A księża z parafii zostali zaprosili ich do kolejnych i równie zaangażowanych działań.

Indie Południowe: Południowe Vani. Biuletyn Prowincji Południowej Indii opowiada o wizycie ks. Varghese Thottamkara, Wizytatora Południowych Indii, w Tanzanii, afrykańskiej misji prowincji.
Sprawozdanie informuje o zmianie na urzędzie Superiora Misji. Ks. Matthew Onatt, po zakończeniu dwóch kadencji urzędu został zastąpiony przez ks. Kuriakose (Raju) Karickal, wybranego przez misjonarzy w tajnym głosowaniu.

W osobnym artkule ks. Jacob Panthapallil, nakreśla kierowniczą posługę, prawdziwie rewolucyjną, ks. Matthew w misji, która dzisiaj cieszy się powodzeniem przewyższającym nawet te wspólnoty, które pracują w tym regionie znacznie dłużej.

Wzmacnia się proces formacyjny naszych kandydatów, co przejawiło się w Bonum Propositum, jakie pierwszych dwóch kleryków  złożyło w trakcie Mszy św. w święto św. Justyna. Wcześniej ukończyli oni Seminarium Internum na misji w Tanzanii. Kolejnych dwóch zostało przyjętych do Seminarium Internum.

Ks. George Kannamkulath, Dyrektor De Paul Seminary mówi, że kiedy tylko zakończyli studia filozoficzne i teologiczne w Instytucie Salwatoriańskim, nasi studenci rozpoczęli Seminarium Internum, w którym różni Misjonarze systematycznie prowadzą właściwe dla formacji Misjonarskiej zajęcia. Te są przyjmowane z zainteresowaniem i żywo dyskutowane. W tym roku z De Paul Seminary znajduje się 15 studentów filozofii i trzech teologii.

Przypominacz:
„VIA SAPIENTIAE” To adres strony internetowej Vincentian Collection (Kolekcji Wincentyńskiej) DePaul University


NUNTIA en Español, NUNTIA in English, NUNTIA en français

0 komentarzy

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Rodzina Wincentyńska na rzecz bezdomności:

VinFlix
VFO

Kategorie

archiwum

Polecane wideo

Obserwuj nas na Twitterze

Pin It on Pinterest

Share This