web analytics

10 lutego 2009, po raz VI w krajach Unii Europejskiej obchodzony jest Dzień Bepiecznego Internetu. W wielu_screen_dbi1 krajach w tym dniu organizowanych jest szereg imprez, wydarzeń i akcji mających na celu propagowanie bezpiecznego korzystania z sieci – pozabawionego treści nieprzyzwoitych i nieprawych, oszustw, kradzieży, wulgaryzmów, cyber-przemocy chroniących dzieci przed dostepem do niewłaściwych treści.

Więcej na temat co to jest Dzień Bezpiecznego Internetu można się dowiedzieć odwiedzając stronę  : „Co to jest D.B.I?” Na stronie „Inicjatywy 2009” poznacie projekty i akcje organizowane w tym roku.Wśród tych akcji warto wskazać jedną: „kawiarenka przyjazna dzieciom”.

Przy tej okazji prezentujemy również modlitwę napisaną przez holenderskiego księdza J.T.Zuhlsdorfa umieszczoną w Catholic Forum Online proponowaną do odmawiania przed zalogowaniem do internetu:

Wszechmocny i wieczny Boże,
który stworzyłeś nas na Twoje podobieństwo
i poleciłeś nam szukać przede wszystkim tego, co dobre, prawdziwe i piękne,
szczególnie w Boskiej Osobie
Twego Jednorodzonego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa,
pomóż nam, błagamy Ciebie, przez wstawiennictwo św. Izydora, biskupa i doktora,
abyśmy podczas naszych wędrówek w Internecie
kierowali nasze ręce i oczy
tylko na to, co podoba się Tobie
i traktowali z miłością i cierpliwością
wszystkie te osoby, które spotkamy,
przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Święty Izydorze, módl się za nami!


Tags: ,